Projektas Švenčionyse

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Švenčionių skyrius ir Nijolės Genytės socialinės globos namai įgyvendinta projektą, kurio tikslas sukurti sąlygas,  reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje. Pateikiame projekto...
daugiau

Susitikimas su partneriais

2021-09-29 LSIŽGB „Viltis“ kartu su partneriu – N. Genytės socialinės globos namais – organizavo apskritojo stalo diskusija su Švenčionių rajono savivaldybe. Diskusijų tikslas – rasti konkrečias bendradarbiavimo sritis, kur įgyta patirtis dirbant su sutrikusio intelekto asmenimis, mažinant jų socialinę atskirtį bei ieškoma geresnio bendradarbiavimo galimybių. Diskusijų...
daugiau

PERLSI projektas

Promoting Easy-to-Read Language for Social Inclusion – PERLSI Projekto pavadinimas: Lengvai suprantamos kalbos (LSK) populiarinimas socialinei įtraukčiai skatinti (Promoting Easy-to-Read Language for Social Inclusion – PERLSI) Projekto numeris: 2020-1-LV01-KA204-077527 Projektas vykdomas nuo 2020-10-01 iki 2022-10-01 Projekto partneriai: Informacijos kaupimo ir sklaidos centras (IKSC, Lietuva),...
daugiau