Savanoriams

Specialiosios rekomendacija savanoriams, tiesiogiai teikiantiems paslaugas sutrikusio intelekto asmenims, jų šeimos nariams bei globėjams, dėl kokybiškos savanoriškos veiklos krizių bei Covid-19 pandemijos sukeltų pasekmių mažinimo. Specialiosios rekomendacijos parengtos vykdant projektą „NVO, jų socialinių partnerių ir valdžios bendradarbiavimo stiprinimas“ bei konsultuojantis su įvairios...
daugiau

Rekomendacijos

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ kartu su socialiniais partneriais Nijolės Genytės ir Strūnos socialinės globos namais įgyvendindami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą: „NVO, jų socialinių partnerių ir valdžios bendradarbiavimo stiprinimas“ pagal konkursą: „Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimas“ organizavo...
daugiau

Sociologinio tyrimo ataskaita

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, siekdama susipažinti su platesnėmis galimybėmis į savanoriškas veiklas pritraukti įvairių profesinių žinių įgijusius 29 metų ir vyresnio amžiaus asmenis ir skatinti jų motyvaciją nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu teikti tikslinę savanorišką pagalbą sutrikusio intelekto žmonėms, jų šeimos nariams bei globėjams, iniciavo visuomenės...
daugiau