Savanorių mokymai

Siekiant pritraukti daugiau potencialių savanorių savanoriauti su sutrikusio intelekto asmenims bei išlaikyti jau turimus savanorius  2021 m. gruodžio 11 d. „Panorama“ viešbutyje Vilniuje buvo organizuojami mokymai, kaip bendrauti ir pateikti reikiama informaciją lengvai suprantama kalba (easy-to-read) sutrikusio intelekto asmenims. Mokymai truko 4 ak. valandas. Mokymus vedė easy-to-read...
daugiau

Naujas žurnalo numeris

Mieli žurnalo „Viltis“ skaitytojai, sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!  Parengtas ir atspausdintas paskutinis šių žurnalo „Viltis“ numeris. Kunigas, jėzuitas  Antanas Saulaitis: <… „Gyvenimas rodo, kad kol kas neišmokome daryti stebuklų – pakeisti pasaulio, išgydyti visų ligų, nugalėti trapiai kūrinijai gręsiančios mirties. Bet nors didingi stebuklai Dievo rankose, kasdieniai –...
daugiau

Aš pilietis

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ įgyvendino Jaunimo reikalų departamento organizuojamą Inovacijų jaunimo politikos srityje projektą „Aš pilietis“, kurio finansavimui buvo skirta 11 232 Eur valstybės biudžeto lėšų. Inovatyvias ir įdomias paslaugas gavo 32 jauni žmonės su intelekto negalia. Diskusijoje „Kas naujo?“ dalyviai mokėsi domėtis ne tik savo, bet ir visuomenės...
daugiau