Savanoriams

Specialiosios rekomendacija savanoriams, tiesiogiai teikiantiems paslaugas sutrikusio intelekto asmenims, jų šeimos nariams bei globėjams, dėl kokybiškos savanoriškos veiklos krizių bei Covid-19 pandemijos sukeltų pasekmių mažinimo. Specialiosios rekomendacijos parengtos vykdant projektą „NVO, jų socialinių partnerių ir valdžios bendradarbiavimo stiprinimas“ bei konsultuojantis su įvairios...
daugiau

Rekomendacijos

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ kartu su socialiniais partneriais Nijolės Genytės ir Strūnos socialinės globos namais įgyvendindami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą: „NVO, jų socialinių partnerių ir valdžios bendradarbiavimo stiprinimas“ pagal konkursą: „Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimas“ organizavo...
daugiau

Sociologinio tyrimo ataskaita

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, siekdama susipažinti su platesnėmis galimybėmis į savanoriškas veiklas pritraukti įvairių profesinių žinių įgijusius 29 metų ir vyresnio amžiaus asmenis ir skatinti jų motyvaciją nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu teikti tikslinę savanorišką pagalbą sutrikusio intelekto žmonėms, jų šeimos nariams bei globėjams, iniciavo visuomenės...
daugiau

PERLSI projektas

VšĮ Informacijos ir kaupimo centro dalyvaujamojo ERASMUS+ projekto „Lengvai suprantamos kalbos (LSK) populiarinimas socialinei įtraukčiai skatinti (Promoting Easy-to-Read Language for Social Inclusion – PERLSI)“ internetinė PERLSI svetainė yra integruota į bendrijos VILTIES svetainę, siekiant užtikrinti projekto pasirodymo internete tvarumą. Kviečiame susipažinti su projekto...
daugiau

Tyrimo ataskaita

Vietos savivaldybių ir NVO bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas aiškia esamos situacijos analize ir vietos bendruomenės poreikių tenkinimu, įtraukiant vietos gyventojus į sprendimų priėmimo procesą, išnaudojant viešosios paskirties materialinius išteklius – visuomeninės paskirties pastatus ir biudžeto lėšas, šitaip užtikrinant efektyvų ir pridėtinę vertę kuriančių novatoriškų viešųjų...
daugiau

Naujas žurnalo numeris

Ko gero, daugelis jau pašto dėžutėse rado žurnalo „Viltis“ 3-ąjį numerį. Pasklaidykite ir e. variantą. Kai kurios straipsnių ištraukos. Str. „Dalykimės tuo, ką turime, supraskime, atjauskime“, Dana Migaliova, bendrijos „Viltis“ asociacijos pirmininkė: <…Susiklosčiusi padėtis man vėl priminė tuos laikus, kai tik pradėjome savąjį judėjimą. Kai bendruomenės, žmonės, neretai net...
daugiau