PERLSI projektas

VšĮ Informacijos ir kaupimo centro dalyvaujamojo ERASMUS+ projekto „Lengvai suprantamos kalbos (LSK) populiarinimas socialinei įtraukčiai skatinti (Promoting Easy-to-Read Language for Social Inclusion – PERLSI)“ internetinė PERLSI svetainė yra integruota į bendrijos VILTIES svetainę, siekiant užtikrinti projekto pasirodymo internete tvarumą. Kviečiame susipažinti su projekto...
daugiau

Tyrimo ataskaita

Vietos savivaldybių ir NVO bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas aiškia esamos situacijos analize ir vietos bendruomenės poreikių tenkinimu, įtraukiant vietos gyventojus į sprendimų priėmimo procesą, išnaudojant viešosios paskirties materialinius išteklius – visuomeninės paskirties pastatus ir biudžeto lėšas, šitaip užtikrinant efektyvų ir pridėtinę vertę kuriančių novatoriškų viešųjų...
daugiau

Naujas žurnalo numeris

Ko gero, daugelis jau pašto dėžutėse rado žurnalo „Viltis“ 3-ąjį numerį. Pasklaidykite ir e. variantą. Kai kurios straipsnių ištraukos. Str. „Dalykimės tuo, ką turime, supraskime, atjauskime“, Dana Migaliova, bendrijos „Viltis“ asociacijos pirmininkė: <…Susiklosčiusi padėtis man vėl priminė tuos laikus, kai tik pradėjome savąjį judėjimą. Kai bendruomenės, žmonės, neretai net...
daugiau

Projektas Švenčionyse

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Švenčionių skyrius ir Nijolės Genytės socialinės globos namai įgyvendinta projektą, kurio tikslas sukurti sąlygas,  reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje. Pateikiame projekto...
daugiau

Susitikimas su partneriais

2021-09-29 LSIŽGB „Viltis“ kartu su partneriu – N. Genytės socialinės globos namais – organizavo apskritojo stalo diskusija su Švenčionių rajono savivaldybe. Diskusijų tikslas – rasti konkrečias bendradarbiavimo sritis, kur įgyta patirtis dirbant su sutrikusio intelekto asmenimis, mažinant jų socialinę atskirtį bei ieškoma geresnio bendradarbiavimo galimybių. Diskusijų...
daugiau

PERLSI projektas

Promoting Easy-to-Read Language for Social Inclusion – PERLSI Projekto pavadinimas: Lengvai suprantamos kalbos (LSK) populiarinimas socialinei įtraukčiai skatinti (Promoting Easy-to-Read Language for Social Inclusion – PERLSI) Projekto numeris: 2020-1-LV01-KA204-077527 Projektas vykdomas nuo 2020-10-01 iki 2022-10-01 Projekto partneriai: Informacijos kaupimo ir sklaidos centras (IKSC, Lietuva),...
daugiau