Dirbti ir veikti kartu

2018 vasario 14-16 d., Madridas, Ispanija

Organizacija PLENA Inclusion ir Inclusion Europe

NVO PLEN Inclusion veikia jau daugiau nei 50 metų .Organizacija vienija 17 federacijų, 900 asociacijų dirbančių sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų, globėjų ir artimųjų teisių apsaugos ir paslaugų teikimo srityje. Organizacija vienija virš 300 000 tūkst. žmonių- neįgaliųjų, tėvų, savanorių, specialistų.
Didelė nevyriausybinė Tėvų ir specialistų organizacija suprato, kad įveikti sunkumus ir pasiekti norimų rezultatų galima tik susivienijus ir kalbant tuos pačius dalykus iš skirtingų pozicijų, skirtingose vietose, skirtinguose regionuose. Taigi organizacija parengė poreikių vertinimo klausimynus, išsiaiškino pagrindines problemas, nustatė veiklos prioritetus ir labai intensyviai bendradarbiaudami su regioninėmis organizacijomis pasiekė labai gerų rezultatų. Šiandien Ispanijoje nėra specialiųjų mokyklų. „Mokyklose mokosi mokiniai pagal skirtingas programas“ – su pasididžiavimu kalbėjo organizacijos vykdomasis direktorius p. Enrique Galvan.

Dana Migaliova

Bendraudami su sutrikusio intelekto asmenimis, jų tėvais ir šeimų nariais, specialistais, paslaugų tiekėjais, savanoriais ir bendruomenių atstovais suprato ir susitarė, kad būtina išsaugoti ir gerbti visų žmonių ypatumus, ypatingai sutrikusio intelekto asmenų rūpybos ir poreikių specialumą.
Labai dažnai gali iškilti pavojus, kad minėta grupė žmonių gali „paskęsti“ kitų negalios grupių jūroje. Dažnai atsitinka, kad kalbant apie negalias, žmonės supranta ir įsivaizduoja, kad neįgalumas suprantamas kaip žmonės vežimėliuose, aklieji, kurtieji. Tačiau apie proto negalią arba sutrikusio intelekto asmenis netik, kad nekalbama, bet ir sunkai įsivaizduojama. Būtina gerbti ir saugoti sutrikimo ypatumus ir apie tai kalbėti, siunčiant žinutes visuomenei apie ypatingus poreikius, apie šių žmonių galimybes veikti, kurti, tiesiog oriai gyventi.
Šiuo metu organizacija labai daug dėmesio skiria strategijos kūrimui, planuoja organizacijos ateitį.
Naujas laikmetis diktuoja savo sąlygas, pasaulyje atsiranda vis daugiau naujų prioritetų, o seni skauduliai kartais lieka užmiršti.
Inclusion Europe direktorių susirinkimą organizavo Ispanijoje tam, kad galėtų parodyti kiek daug galima pasiekti veikiant drauge, stiprinant NVO bendradarbiavimą viduje šalies, veiklą pateikiant pozityviai, kuriant naujus instrumentus bendradarbiavimui, siūlant savo paslaugas.
Daug diskutavome dėl bendradarbiavimo tiek viduje, tiek išorėje. Sutarėme, kad dirbsime šiomis kryptimis: Veiksnumo ir neveiksnumo klausimai, siekiant lygių galimybių balsuojant, dalyvaujant visuomeniniame gyvenime, renkantis kur ir su kuo gyventi, lygybės prieš įstatymą klausimais.

• Įtraukiojo ugdymo klausimai;
• Savarankiškas gyvenimas bendruomenėje, baigti segregaciją ir paslaugas uždarose institucijose;
• Mažinti skurdą;
• Sveika gyvensena;

O kaip susitarsime gyventi ir dirbti Lietuvoje?