Projekto naujienos


Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ įgyvendindama projektą „ES investicijų vaidmuo gerinant sutrikusio intelekto asmenų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę“ finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis, pradėjo vykdyti bendruomenines supervizijas 10-tyje Lietuvos regionų.
Balandžio 5-6 dienomis specialistų komanda lankėsi Tauragės ir Telšių regionuose, balandžio 11-12 dienomis – Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Dalyviai buvo supažindinami su naujo tipo socialinėmis paslaugomis, išgryninamos regiono socialinės problemos ir kartu ieškoma būdų jas išspręsti. Vietos bendruomenė skatinama aktyviai dalyvauti ES investicijų programose. Galime pasidžiaugti, kad susitikimuose dalyvavo nevyriausybinių organizacijų atstovai, savarankiško gyvenimo namų lankytojai, neįgalieji ir jų tėvai/globėjai bei specialistai. Išklausyti su neįgaliųjų savarankišku gyvenimu susijusias aktualijas gausiai rinkosi atstovai iš savivaldybių administracijų, socialinės paramos ir rūpybos bei švietimo skyrių, taip pat rajonų socialinių paslaugų namų ir globos namų, vietos veiklos grupių ir kiti bendruomenės nariai.

Skaityti daugiau

Bal 19, 2018


 

Tęsiame projekto „ES investicijų vaidmuo gerinant sutrikusio intelekto asmenų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę“ bendruomeninių supervizijų veiklą. Dalyvauja Marijampolės, Šakių, Kalvarijos, Kazlų Rūdos atstovai, specialistai, sitrikusio intelekto asmenys. Pristatome naujo tipo paslaugų teikimą proto negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms. Dalyviai dalinasi patirtimi dėl asmeninio asistento, atokvėpio paslaugų, atvejo vadybos paslaugų poreikio. Labai svarbus kokybės aspektas, paslaugų prieinamumas, didelė bėda su kaimo vietovėmis, neįgaliųjų tėvų baimėmis dėl pasitikėjimo. Sunkią negalią turintys asmenys negauna paslaugų.

 
 
 
 

Geg 15, 2018