ES investicijos


Apie projektą „ES INVESTICIJŲ VAIDMUO GERINANT SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENŲ IR JŲ ARTIMŲJŲ GYVENIMO KOKYBĘ

 

Gyvename nuolat besikeičiančioje informacinėje aplinkoje, kurioje esame informacijos vartotojai. Tačiau ne visa informacija yra prieinama sutrikusio intelekto asmenims. Tai viena labiausiai pažeidžiamų socialinės visuomenės grupių, kuriai informacija turi būti pateikiama adaptuota, jiems suprantama kalba. Informacijos apie naujo tipo paslaugų teikimą neįgaliesiems ir jų šeimos nariams sklaida prisidės prie ES investicijų veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių įgyvendinimo, socialinės įtraukties skatinimo, suteikiant geresnę prieigą prie socialinių paslaugų ir perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų.

Projekto unikalumas ir išskirtinumas keis visuomenės požiūrį į neįgaliuosius, padės suvokti, kad sutrikusio intelekto asmenys yra tokia pat visuomenės dalis, formuos nuostatas, kad pagalbos prašyti yra normalu, skatins domėtis apie neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimą.

Jau šiandien, ES investicijų dėka, Lietuvos sutrikusio intelekto asmenų globos bendrija „Viltis“ teikia naujo tipo paslaugas (laikinojo atokvėpio, asmeninio asistento, atvejo vadybos paslaugas, įtraukiojo ugdymo taikymą).

Projekto metu, pasitelkus kompetentingus specialistus kartu su lengvai suprantamos kalbos specialistais („EASY TO READ“), bus organizuojamos bendruomeninės supervizijos kiekviename iš 10 Lietuvos regionų, taip pat kūrybinės dirbtuvės, kurių medžiagą ketinama panaudoti vaizdo klipo apie ES investicijų naudą sutrikusio intelekto asmenims ir jų artimiesiems kūrimui. Tokiu būdu sutrikusio intelekto asmenys ne tik sužinos apie ES investicijų teikiamą naudą konkrečiai jiems ir jų artimiesiems, bet ir turės galimybę per dailės kūrinius išreikšti savo poziciją, bus įtraukiami į šios informacijos sklaidą. Sutrikusio intelekto asmenų, kaip lygiateisių ES investicijų vartotojų galios atsispindės specialiai šiam projektui sukurtame video klipo. Jis bus viešinimas visais bendrijai „Viltis“ prieinamais būdais.

Dalyvauti bendruomeninėse supervizijose bus kviečiami ne vien sutrikusio intelekto asmenys, bei jų artimieji, bet ir kiti visuomenės veikėjai (politikai, savivaldybių darbuotojai ir pan.). Video klipo viešinimas taip pat pasieks gana nemažą auditoriją. Taip, kad ir nedideliais žingsniais, bet visuomenėje ims keistis nuostata  iš „Mes ir Jie“ į „Mes“.

 

 

 

 

 

BENDRIJA „VILTIS“ ĮGYVENDINA NAUJĄ PROJEKTĄ.
PROJEKTO PAVADINIMAS YRA „ES INVESTICIJŲ VAIDMUO GERINANT SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENŲ IR JŲ ARTIMŲJŲ GYVENIMO KOKYBĘ“.
PROJEKTO TIKSLAS YRA INFORMUOTI NEĮGALIUOSIUS IR JŲ ŠEIMAS APIE EUROPOS SĄJUNGOS TEIKIAMĄ PAGALBĄ.
EUROPOS SĄJUNGA LABAI PADEDA LIETUVAI.
KARTAIS TĄ PAGALBĄ SUNKU SUPRASTI.
INFORMACIJA APIE PAGALBĄ NESUPRANTAMA IR SUDĖTINGA.

PROJEKTO METU BENDRIJA „VILTIS“ ATLIKS DAUG DARBŲ.
„VILTIES“ BENDRIJA PARENGS INFORMACIJĄ APIE EUROPOS SĄJUNGOS PAGALBĄ LENGVAI SUPRANTAMA KALBA.
ĮVAIRIUOSE LIETUVOS MIESTUOSE VYKS RENGINIAI.
RENGINIŲ BUS DEŠIMT.
RENGINIŲ METU NEĮGALIEJI IR JŲ ŠEIMOS NARIAI SUŽINOS APIE EUROPOS SĄJUNGOS PAGALBĄ.

PROJEKTO METU VYKS IR KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS.
NEĮGALIEJI SU ASISTENTŲ PAGALBA PIEŠ PIEŠINIUS APIE EUROPOS SĄJUNGOS PAGALBĄ.
RUDENĮ VYKS PIEŠINIŲ KONKURSAS.
PIEŠINIŲ KONKURSO PAVADINIMAS YRA „NORIU GYVENTI ORIAI“.
IŠ KONKURSO NUGALĖTOJŲ PIEŠIŲ BUS SUKURTAS FILMAS.

Projekto komanda:

Dana Migaliova (projekto vadovė) mig@viltis.lt tel.: 8 5 2113293
Jurgita Solodskienė (projekto vykdytoja) Jurgita.iksc@viltis.lt tel.: 8 5 2113525
Dovilė Aušrė (projekto finansininkė) dovile@viltis.lt tel.: 8 5 2113532

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „Kuriame Lietuvos ateitį“ ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „ES investicijų vaidmuo gerinant sutrikusio intelekto asmenų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę“ pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas. Projekto nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0015
Skirta finansavimo suma: 24 593,11 Eur.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto pradžia 2018-02-20
Projekto pabaiga 2019-01-31