LAT


LAIKINOJO ATOKVĖPIO NAMAI – PAGALBA IR NEVARŽOMA LAISVĖ SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENŲ ŠEIMOMS

Projekto pareiškėjas: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ( toliau Bendrija „Viltis“).

Partneriai: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos; Landssamtökin Throskahjalp – National association of intellectual disabilities (Islandija).

Projekto pavadinimas: Laikinojo atokvėpio tarnyba – pagalba ir nevaržoma laisvė sutrikusio intelekto asmenų šeimoms.

Esama padėtis: Bendrija „Viltis“ vienija virš 11 tūkst. narių (neįgalieji – 40 proc., tėvai, globėjai, šeimos nariai – 57 proc., kiti – 3 proc.). Vilniaus mieste nėra nei vienos laikinojo atokvėpio tarnybos ( toliau – LAT). Kituose miestuose laikino atokvėpio paslaugas teikia specializuotos ilgalaikės socialinės globos įstaigos (psichoneurologiniai pensionatai Pasvalio ir Panevėžio raj.) Laikino atokvėpio tarnybos paslaugos – tai galimybė palikti sutrikusio intelekto asmenį kuriam laikui specialistų priežiūrai. Tėvai ar globėjai, laikinai negalintys pasirūpinti savo vaiku dėl gyvenimiškų priežasčių (pvz. susirgus ar gulint ligoninėje, dėl darbo užsienyje, kitų vaikų šeimoje priežiūros ar lankymo svečiose šalyse, šeimą ištikus krizei ar pan.), turėtų galimybę pasinaudoti LAT teikiamomis paslaugomis. 2012-2013m. projekto, finansuoto labdaros fondo “Tekantis vanduo” veiklos tęstinumui užtikrinti Bendrija „Viltis“ organizuos II etapą: per glaudų bendradarbiavimą savivaldybėse sukurti veiklos tęstinumo ekonominius ir teisinius mechanizmus LAT įkūrimui. III-me veiklos etape numatome minėtų tarnybų kūrimą ir veiklos tęstinumą pačių savivaldybės institucijų ar organizacijų iniciatyva.

Paramos sritis: pažeidžiamos grupės ir žmogaus teisės.

Projekto tikslas – inicijuoti Laikinojo Atokvėpio Tarnybų steigimą bendruomenėse bei sustiprinti Vilties administracinius gebėjimus per advokacinių bei strateginio planavimo gebėjimų vystymą.

Uždaviniai: įsitraukti į asmenis su proto negalia liečiančios politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesus vietiniu bei nacionaliniu lygmenimis; inicijuoti LAT steigimo ir funkcionavimo teisinio reglamentavimo parengimą; Sukurti šiuo metu neteikiamų bendruomeninių paslaugų teikimo mechanizmą (LAT) savivaldybėse; sustiprinti „Viltį“ per paramą advokacinių gebėjimų stiprinimui, apimant advokacijos specialisto įtraukimą į komandą bei advokacijos mokymus regioninėms „Vilties“ organizacijoms; sustiprinti „Vilties“ savivaldą per organizacijos narių kompetencijos kėlimą bei strateginio planavimo gebėjimų vystymą.

Veiklos: advokacijos kampanijos kūrimas; gerosios praktikos sukaupimas, bendradarbiaujant su partneriu iš Islandijos Landssamtökin Throskahjalp. LAT paslaugų aprašo, apimančio LAT steigimo bei funkcionavimo reglamentavimą, parengimas. Dalyvavimas sprendimų priėmimo procese per advokacinius susitikimus su nacionalinio bei savivaldos lygmens politikais bei vietos bendruomenėmis. Spaudos konferencijų bei lydinčio nušvietimo žiniasklaidoje organizavimas; Advokacijos kampanijos žinutės platinimas viešosiose erdvėse. Mokymų potencialiems LAT darbuotojams organizavimas. Advokacijos ir strateginio programinės veiklos planavimo mokymai „Vilties“ nariams. Advokacijos specialisto pritraukimas į „Vilties“ komandą. Teisinių konsultacijų teikimas nariams ir šeimoms, auginančioms proto negalią turinčius vaikus. Suorganizuoti galutinę spaudos konferenciją.

Rezultatai: projekto veikla spartins deinstitucionalizacijos procesą. Mažės sutrikusio intelekto asmenų skaičius didelėse socialinės globos įstaigose; bus užtikrinama galimybė gyventi bendruomenėje (JT neįgaliųjų teisių konvencija, 19 str.). Mažės socialinė atskirtis tarp bendruomenės narių, gerės tarpusavio santykiai šeimose. Bus įdiegiama ir aprašoma naujų nestacionarių socialinių paslaugų praktika. Didės darbuotojų profesinė kompetencija. Atsiras nauja galimybė nevyriausybinei neįgaliųjų organizacijai dalyvauti socialinių paslaugų rinkoje; stiprės organizacijos vadybiniai gebėjimai bei organizacijos įvaizdis, teorija bus operatyviai tikrinama praktikoje. Organizacijoje atsiras galimybės dirbti naujos kartos profesionalams, dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose forumuose. Specialistams atsiras galimybės dirbti ekspertinį darbą kitose institucijose. Įteisinta nauja socialinių paslaugų rūšis ir forma – nestacionari specialioji socialinės globos ir priežiūros paslauga sutrikusio intelekto asmenims. Projekto trukmė: 18mėn.

Projekto rėmėjas Projekto vykdytojas Projekto partneris Projekto asocijuotas partneris
     

Šiuo metu Lietuvoje LAT, arba trumpalaikės socialinės globos, paslaugas teikia:

Vilnius

BĮ Valakampių socialinių paslaugų namuose įsikūręs Trumpalaikės globos centras
Adresas: Kojelavičiaus g. 127, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-11106
Daugiau informacijos: įstaigos skyriaus vedėja Neringa Žalienė
Tel.: (8 5) 27 77 838, 8 680 40662
El. p. savarankiski@valakampiuspn.lt
www.valakampiuspn.lt

Lazdijai

VšĮ Lazdijų socialinio paslaugų centras
Adresas:Gėlyno g. 8, LT-67129 Lazdijai
Daugiau informacijos: Direktorė Jolanta Macinkienė
Tel.: (8318) 51562

VšĮ Kapčiamiestio globos namai
Adresas: Vytauto g. 11, Kapčiamiestis, Lazdijų raj.
Daugiau informacijos: direktorė Lina Janulevičienė
Tel.: (8318) 43126, 8 610 72149
El. p. gerumonamai@gmail.comwww. kapciamiesciogn.lt

Mažeikiai

VšĮ „Vilties erdvė“
Adresas: Vilniaus g. 2 A, LT-89217 Mažeikiai
Daugiau informacijos: direktorė Stasė Radeckienė
Tel.: (8 443) 55 182
El. p. viltieserdve@kli.lt
www.viltieserdve.kli.lt

Kretinga

Dienos veiklos centro Salantų padalinys
Adresas:S. Nėries g. 13 A, LT – 97315 Salantai,Kretingos raj.
Daugiau informacijos: direktorė Birutė Viskontienė
Tel.: (8445) 58841, mob. 8 607 81299
El. p. dienosveikla@takas.lt
www.kretingosneigalieji.lt

Klaipėda

BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai
Tiklsinė grupė – nuo 0 iki 12 m.
Adresas: Turistų g. 18, LT-92281, Klaipėda
Daugiau informacijos: direktorė Aušra Nikolajevienė
Tel. (8 46) 49 01 90, 8609 91655
El. p.ausra.nikolajeviene@kudikeliai.ltwww.kudikeliai.lt

LAT besikuriančios

Įgyvendinant projektą buvo atrinkta 11 savivaldybių, turinčių didžiausią potencialą ir išreiškusių pageidavimą steigti LAT. Tai: Vilnius, Trakai, Šilutė, Šakiai, Tauragė, Palanga, Radviliškis, Biržai, Druskininkai, Utena, Gargždai. Projekto komanda organizavo atvirus susitikimus su šių savivaldybių neįgaliųjų artimaisiais, siekdami išsiaiškinti konkrečius poreikius LAT paslaugai gauti, ir su vietos savivaldos atstovais, ieškodami galimybių bendradarbiauti pagal optimaliausią konkrečiai savivaldybei tinkantį modelį.

Dėl LAT situacijos pirmiau minėtose savivaldybėse, prašome teirautis Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ padaliniuose:

Vilnius

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“
Atsakingas asmuo Birutė Šapolienė
Tel.: 8 652 01358, (8 5) 23 34 705 (darbo)
El. p. info@vilniausviltis.lt

Trakai

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Trakų Viltis“
Atsakingas asmuo Irena Eikšto
Tel.: 8 683 73375. Prašau skambinkite nurodytu laiku: darbo dienomis nuo 14-20 val.
El. p. irenaei@gmail.com

Šilutė

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės Viltis“
Atsakingas asmuo Eglė Paulauskienė
Tel.: 8 686 71966
El. p. silutesviltis@gmail.com

Šakiai

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šakių Viltis“
Atsakingas asmuo Roma Dėdynienė
Tel.: 8 (345) 60750. 8 (345) 6075 tel. 8 (345) 6075
El. p. roma.dedyniene@gmail.com

Tauragė

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Tauragės Viltis“
Atsakingas asmuo Rasa Skerniškienė
Tel.: 8 685 62268
El. p. tauragesviltis@info.lt

Palanga

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Palangos Viltis“
Atsakingas asmuo Laima Lekavičienė
Tel.: 8 687 94207
El. p. laima.pastas@gmail.com

Radviliškis

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Radviliškio Viltis“
Atsakingas asmuo Danutė Janušauskienė
Tel.: (8 422) 61411, 8 620 83248
El. p. radviltis@takas.ltdanute.janusauskiene@gmail.com

Biržai

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Biržų Viltis“
Dalia Kėželienė
Tel.: 8 685 66805
El. p. dalios.pastas@gmail.com

Druskininkai

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų Viltis“
Atsakingas asmuo Loreta Sadauskienė
Tel.: (8313) 51844, 8 621 76457
El. p. drusk.viltis@gmail.com

Utena

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Utenos Viltis“
Atsakingas asmuo Aldona Vėbrienė
Tel.: 8 652 41387 (darbo), 8 650 63220
El. p. utenosviltis@gmail.com

Klaipėdos raj. Gargždai

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Gargždų viltis“
Atsakingas asmuo Rekvita Bagdonienė
Tel.: (8 46) 11555
El. p. viltis_gargzdai@yahoo.co.uk

Norint neįgalųjį asmenį patikėti Laikinojo atokvėpio tarnybos (LAT) specialistams, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • Neįgaliojo paso kopija;
  • neįgalumą įrodantys dokumentai;
  • neįgaliojo darbingumo lygio pažyma;
  • specialiojo nuolatinio slaugos poreikio nustatymo pažyma;
  • šeimos daktaro išrašyta pažyma (A27) apie asmens su negalia sveikatos būklę (apribojimą būti kolektyve ir kita reikalinga informacija);
  • neįgalųjį globojančio asmens prašymo kopija, įrodanti, kad jis yra globėjas ir jo globotinis neveiksnus.

Pagal šiuo metu Vilniuje galiojančią tvarką, jei neįgalusis lanko dienos užimtumo centrą, šio centro vadovas pateikia gyvenimo sąlygų aprašą ir aukščiau išvardytus dokumentus Vilniaus miesto socialinės paramos centrui, kurio darbuotojai asmeniškai informuoja interesantus apie konkrečius pageidaujamos paslaugos įkainius bei paslaugos teikimo tvarką. Jei nelanko – tokį aprašą rengia seniūnija, kurioje registruotas neįgalusis asmuo.

Daugiau informacijos:

Vilniaus miesto socialinės paramos centras
Adresas: Kauno g. 3/26, LT-01314 Vilnius
Direktorė Solveiga Reisgienė
Tel.: (8 5) 213 3663, 8 683 80938
Tel. / faks. (8 ~ 5) 213 3663
El. p. info@spcentras.lt

Dažniausiai užduodami klausimai:

Kas tai yra Laikinojo atokvėpio tarnyba (LAT), jo turinys ir tikslai?

Laikinojo atokvėpio tarnyba (LAT), arba trumpalaikė socialinė globa, teikia trumpalaikes paslaugas protinę negalią turinčio asmens šeimai ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, mokymosi ar kt.) laikinai ar darbo savaitę negali prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa.

LAT yra įprastos daugelyje Europos ir pasaulio valstybių. Visa pagalba organizuojama taip, kad asmenys, kurių intelektas sutrikęs, galėtų gyventi šeimose, tėvams ar globėjams nereikėtų ieškoti pagalbos didelėse socialinės globos institucijose.

Reikalui esant, laikinojo atokvėpio specialistai ateina padėti šeimai į namus. Pavyzdžiui, vakarais prižiūri jį, kol tėvai veda kitus vaikus į būrelius ar ruošia su jais pamokas; savaitgaliais, kai šeima nori išvažiuoti aktyviai pailsėti, o neįgaliam vaikui tai per sunku, ir pan.

Kodėl reikalinga LAT?

Dažniausiai šeimos su meile ir atida rūpinasi neįgaliaisiais, suteikdami jiems galimybę augti ir gyventi su artimais žmonėmis, dalyvauti bendruomenės gyvenime. Tačiau tokioms šeimoms, besirūpinančioms asmeniu su intelekto negalia, dažnai kyla fizinių, emocinių ir finansinių problemų, jeigu nėra suteikiama veiksminga pagalba iš šalies. Laikinojo atokvėpio tarnybų teikiama trumpalaikės neįgalaus asmens priežiūros paslauga padeda pagerinti šeimos tarpusavio santykius ir suteikia galimybę šeimoms gyventi kokybiškesnį pilnavertišką gyvenimą.

Dažnas atvejis, kuomet neįgalųjį asmenį prižiūri vienas iš tėvų. Todėl galimybė jam susitvarkyti asmeninius darbo, sveikatos reikalus ar tiesiog retkarčiais pailsėti bei atitrūkti nuo kasdienės rutinos padeda stabilizuoti bendrą emocinį foną namuose.

Kokius dokumentus reikia pristatyti šeimai ar globėjams, norint protinę negalią turintį asmenį patikėti LAT?

Dokumentai

Kokią informaciją neįgaliojo artimieji privalo pranešti LAT darbuotojams?

LAT darbuotojus būtina informuoti apie neįgaliojo priežiūros, medikamentų vartojimo, maitinimo, miego, poilsio, sveikatos sutrikimų (pavyzdžiui, priepuolių) ir kitus elgesio ypatumus. Tai padės užtikrinti saugią asmens su negalia priežiūrą.

Kur teikiama LAT paslauga?

LAT paslauga gali būti teikiama neįgaliojo namuose arba specialioje tam pritaikytoje įstaigoje. Remiantis užsienio praktika, LAT paslaugoms teikti pasirenkamos patalpos, suteikiančios maksimalų komfortą ir namų „pojūtį“, taip pat atsižvelgiant į visus saugumo reikalavimus.