Popamokinis užimtumas


Pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ VŠĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ vykdo projektą „Proto negalią turinčių vaikų popamokinio užimtumo organizavimas, sudarant sąlygas šeimos nariams grįžti į darbo rinką“.

Projekto tikslas – organizuoti neįgaliųjų  vaikų užimtumą po pamokų, sudarant galimybes šeimos nariams grįžti į darbo rinką.

VŠĮ „IKSC“ organizuoja neįgaliųjų vaikų (7-18 m.) popamokinį užimtumą nuo 13 val. iki 17 val., moksleivių atostogų metu organizuojamos Dienos stovyklos (nuo 9 val. iki 17 val.). Vaikams teikiamos paslaugos pagal poreikius, o tėvai turi daugiau galimybių grįžti į darbo rinką arba pagerinti savo padėtį joje.

Projekto pradžia: 2019-06-10.

Projekto pabaiga: 2020-08-20