Projekto naujienos


Proto negalią turintys asmenys vis dar yra atskirti nuo visuomenės dėl nepritaikytos aplinkos, neišvystyto pagalbos tinklo, paslaugų neprieinamumo. Lietuvoje jau teikiamos ES investicijų finansuojamos naujo tipo bendruomeninės paslaugos sutrikusio intelekto asmenims BET kol kas tai tik bandomieji projektai ir apima tik keletą Lietuvos regionų, o paslaugos gavėjų skaičius labai mažas…
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ vykdo projektą „ES investicijų vaidmuo gerinant sutrikusio intelekto asmenų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projekto tikslas – ugdyti visuomenės suvokimą, kad sutrikusio intelekto asmenys yra pilnaverčiai visuomenės nariai.
Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojamos bendruomeninės supervizijos, kūrybinės dirbtuvės bei sukurtas vaizdo klipas apie ES investicijų vaidmenį gerinant sutrikusio intelekto asmenų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę, atskleidžiant sutrikusio intelekto asmenų lygiateisiškumo principus. 
Kviečiame mėgautis ir dalintis!
Ačiū  už pastangas ir meilę perteikti tai, ko labiausiai reikia sutrikusio intelekto asmenims ir jų šeimos nariams. Ačiū visiems projekto dalyviams, piešinių kūrėjams, specialistams, projekto komandai, Lietuvos savivaldybių atstovams už palaikymą ir dalyvavimą diskusijose.
Vaizdo klipe buvo panaudoti proto negalią turinčių asmenų piešiniai.

Gruo 4, 2018

 


Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, vykdydama projektą „ES investicijų vaidmuo gerinant sutrikusio intelekto asmenų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę“, organizuoja kūrybines dirbtuves „Noriu gyventi oriai“, kurių metu neįgalus asmuo, padedant savanoriui/asistentui nupiešia/pagamina piešinį. Piešinys ar kūrinys turi atspindėti temą: Savarankiškas gyvenimas, naujo tipo paslaugos: asmeninio asistento pagalba, atokvėpio paslauga, atvejo vadybos paslauga, įtraukusis ūgdymas ir pan. Asmeninis asistentas, neįgaliajam suprantama kalba paaiškina/primena, pateikia informaciją apie ES investicijų dėka atsiradusias /atsirandančias naujo tipo paslaugas, kuriomis jis (neįgalusis) gali/galės naudotis. Asistentas padeda proto negalią turinčiam asmeniui apsispręsti, kokios pagalbos jam reikia. Galbūt jam reikia asistento, kuris palydės jį į kiną ar darbą? Galbūt jis norėtų, kad jo šeima pailsėtų atokvėpio tarnyboje, o gal jis norėtų mokytis kartu su kitais bendrojo ugdymo įstaigoje, profesinėje mokykloje ir pan. Visa tai turėtų atsispindėti kūrinyje – piešinyje. Dalyvauti gali tiek suaugę, tiek vaikai visoje Lietuvoje. Darbui reikalingas priemones parūpinsime mes. Kviečiame neįgaliųjų organizacijas dalyvauti piešinių konkurse!

Skaityti daugiau

Rugp 19, 2018


2018 m. birželio 12 d. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ asociacijos vadovė Dana Migaliova ir projektų vadybininkė Jurgita Solodskienė Utenos rajono savivaldybėje pristatė naujo tipo paslaugų inicijavimą ir teikimą proto negalią turintiems asmenims pasitelkiant ES lėšas. Mokymų dalyviai dalijosi patirtimi dėl asmeninio asistento, atokvėpio paslaugų ir atvejo vadybos paslaugų poreikio, įvardijo kaip naujo tipo bendruomeninės paslaugos pagerina sutrikusio intelekto asmenų ir jų artimųjų gyvenimą.
Projekto veiklos apima visą Lietuvos teritoriją ir yra skirtos sutrikusio intelekto žmonėms, jų artimiesiems, specialistams, nevyriausybinių organizacijų bei savivaldos struktūrų atstovams.

 

 

Bir 12, 2018

 


 

Tęsiame projekto „ES investicijų vaidmuo gerinant sutrikusio intelekto asmenų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę“ bendruomeninių supervizijų veiklą. Dalyvauja Marijampolės, Šakių, Kalvarijos, Kazlų Rūdos atstovai, specialistai, sitrikusio intelekto asmenys. Pristatome naujo tipo paslaugų teikimą proto negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms. Dalyviai dalinasi patirtimi dėl asmeninio asistento, atokvėpio paslaugų, atvejo vadybos paslaugų poreikio. Labai svarbus kokybės aspektas, paslaugų prieinamumas, didelė bėda su kaimo vietovėmis, neįgaliųjų tėvų baimėmis dėl pasitikėjimo. Sunkią negalią turintys asmenys negauna paslaugų.

 

 

Geg 15, 2018

 


Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ įgyvendindama projektą „ES investicijų vaidmuo gerinant sutrikusio intelekto asmenų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę“ finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis, pradėjo vykdyti bendruomenines supervizijas 10-tyje Lietuvos regionų.
Balandžio 5-6 dienomis specialistų komanda lankėsi Tauragės ir Telšių regionuose, balandžio 11-12 dienomis – Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Dalyviai buvo supažindinami su naujo tipo socialinėmis paslaugomis, išgryninamos regiono socialinės problemos ir kartu ieškoma būdų jas išspręsti. Vietos bendruomenė skatinama aktyviai dalyvauti ES investicijų programose. Galime pasidžiaugti, kad susitikimuose dalyvavo nevyriausybinių organizacijų atstovai, savarankiško gyvenimo namų lankytojai, neįgalieji ir jų tėvai/globėjai bei specialistai. Išklausyti su neįgaliųjų savarankišku gyvenimu susijusias aktualijas gausiai rinkosi atstovai iš savivaldybių administracijų, socialinės paramos ir rūpybos bei švietimo skyrių, taip pat rajonų socialinių paslaugų namų ir globos namų, vietos veiklos grupių ir kiti bendruomenės nariai.

Skaityti daugiau

Bal 19, 2018