IŠGIRSKITE MŪSŲ BALSUS!

KONFERECIJA AUSTRIJOS MIESTE GRACE

KONFERENCIJOS PAVADINIMAS LIETUVIŠKAI REIŠKIA „IŠGIRSKITE MŪSŲ BALSUS!“ ŠI KONFERENCIJA VYKSTA KAS DU METUS. ŠIEMET KONFERENCIJOJE SUSIRINKĘ DALYVIAI KALBĖJO APIE ŽMONIŲ SU NEGALIA DALYVAVIMĄ POLITIKOJE. KONFERENCIJA VYKO TRIS DIENAS.

KONFERENCIJĄ RENGIA KELIOS ORGANIZACIJOS. VIENA ORGANIZACIJA SUTRUMPINTAI VADINASI EPSA.

EPSA YRA ORGANIZACIJA, KURIAI PRIKLAUSO ŽMONĖS SU INTELEKTO NEGALIA IŠ ĮVAIRIŲ EUROPOS ŠALIŲ. ŠIE ŽMONĖS YRA SAVO PAČIŲ ATSTOVAI. JIE ATSTOVAUJA IR KITUS INTELEKTO NEGALIĄ TURINČIUS ŽMONES. SUSITIKIMŲ METU JIE DISKUTUOJA SVARBIAIS KLAUSIMAIS APIE ORGANIZACIJOS VALDYMĄ. TAIP JIE SPRENDŽIA ĮVAIRIUS KLAUSIMUS APIE INTELEKTO NEGALIĄ.  KITA ORGANIZACIJA VADINASI „SOCIALINĖS PASLAUGOS GYVENIMUI”. ŠI ORGANIZACIJA ĮVAIRIAIS BŪDAIS PADEDA ŽMONĖMS SU NEGALIA IR JŲ ŠEIMOMS. ŠIAME RAŠINYJE PAPASAKOSIME APIE TAI, KAIP MUMS SEKĖSI KONFERENCIJOJE IR KĄ IŠMOKOME.

DALYVĖS RAMUNĖ IR IEVA

Į KONFERENCIJĄ VYKOME DVIESE. RAMUNĖ YRA INTELEKTO NEGALIĄ TURINTI MOTERIS, KURI MĖGSTA KELIAUTI IR DALYVAUTI ĮVAIRIUOSE PROJEKTUOSE. IEVA YRA SOCIALINĖ DARBUOTOJA. RAMUNĖ PAKVIETĖ IEVĄ LYDĖTI JĄ KELIONĖS Į KONFERENCIJĄ AUSTRIJOJE METU. RAMUNEI REIKĖJO ASISTENTĖS, KAD IŠVERSTŲ JAI PRANEŠIMUS IR POKALBIUS IŠ ANGLŲ KALBOS. DAR REIKĖJO, KAD VISOS KELIONĖS METU PADĖTŲ JAI SURASTI REIKIAMĄ KELIĄ. IŠ VISO KONFERENCIJOJE DALYVAVO ŽMONIŲ IŠ AŠTUONIOLIKOS SKIRTINGŲ EUROPOS ŠALIŲ. IŠ LIETUVOS MES BUVOME VIENINTELĖS ATSTOVĖS.

KAIP DIRBOME KONFERENCIJOJE

KONFERENCIJOJE DIRBOME DVEJAIS BŪDAIS. KARTAIS VISI KARTU KLAUSYDAVOME PRANEŠIMŲ DIDELĖJE SALĖJE. KARTAIS PASIDALINDAVOME Į MAŽAS GRUPELES. MAŽOSE GRUPELĖSE VYKDAVO DIRBTUVĖS.

KĄ SUŽINOJOME APIE NEĮGALIŲJŲ POLITIKĄ AUSTRIJOJE

DALYVIAI IŠ KITŲ ŠALIŲ RENGĖ PRISTATYMUS ĮVAIRIOMIS TEMOMIS.  SUŽINOJOME, KAD AUSTRIJOS GRACO MIESTAS YRA LABAI DRAUGIŠKAS ŽMONĖMS, TURINTIEMS NEGALIĄ. MIESTO KELIAI, PASTATAI, AUTOBUSAI IR TRAMVAJAI YRA PATOGŪS JUDINTIEMS VEŽIMĖLIU. DAR SUŽINOJOME, KAD GRACE YRA TARYBA. JOJE ŽMONĖS SU ĮVAIRIOMIS NEGALIOMIS DALYVAUJA SVARBIOSE DISKUSIJOSE APIE MIESTĄ. PAVYZDŽIUI, SPRENDŽIA KULTŪROS, MOKYMOSI ĮSTAIGŲ KLAUSIMUS. ŠI TARYBA VĖLIAU KALBASI SU POLITIKAIS, KAD BŪTŲ PRIIMTAS VISIEMS GERAS SPRENDIMAS. POLITIKŲ IR TARYBOS SANTYKIS YRA GERAS IR DRAUGIŠKAS. GRACE TOKIE PASITARIMAI VYKSTA JAU 30 METŲ.

VISI MIESTIEČIAI DŽIAUGIASI, KAD ŽMONĖS SU FIZINE IR INTELEKTO NEGALIA DALYVAUJA POLITIKOJE. TAIP JIE GALI ATSTOVAUTI SAVO IR KITŲ ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIUS. ALBERTAS, KURIS MUMS PASAKOJO APIE SAVO DARBĄ, YRA PIRMASIS ŽMOGUS SU INTELEKTO SUTRIKIMU TARYBOJE. MUMS TIKRAI YRA KO PASIMOKYTI IŠ GRACO IR AUSTRIJOS. ŠIOJE ŠALYJE STENGIAMASI UŽTIKRINTI NEĮGALIŲJŲ TEISES. AUSTRIJOJE VISI ŽMONĖS SU NEGALIA GALI DALYVAUTI RINKIMUOSE. TAIP PAT JIE GALI BŪTI KANDIDATAIS IR BŪTI IŠRINKTI Į VALDŽIĄ. AUSTRIJOJE NĖRA VISIŠKAI NEVEIKSNIŲ ŽMONIŲ, KAIP LIETUVOJE. LIETUVOS PATIRTIS NUSTATYTI ŽMONĖMS NEVEIKSNUMĄ AUSTRAMS PASIRODĖ KEISTA. SU RŪPINTOJŲ IR ASISTENTŲ PAGALBA, NEĮGALIEJI PILNAVERTIŠKAI DALYVAUJA VISUOMENINIAME GYVENIME.  AUSTRIJOJE DAUGUMA VAIKŲ SU NEGALIA MOKOSI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE. VISI SUTIKO, KAD VAIKAMS SU NEGALIA IR BE JOS GERIAU MOKYTIS DRAUGE. MOKYDAMIESI IR ŽAISDAMI KARTU VAIKAI IŠMOKSTA, KAD VISI YRA LYGŪS IR VIENODAI SVARBŪS. TAI YRA SVARBU, NES UŽAUGĘ ŠIE ŽMONĖS GALIMAI DIRBS KARTU.

KĄ SUŽINOJOME APIE LENGVĄ KALBĄ

DALYVAVOME DIRBTUVĖSE APIE LENGVĄ IR PRITAIKYTĄ KALBĄ. ŠIO SUSITIKIMO METU APTARĖME, KAD ŽMONĖMS SU NEGALIA YRA SVARBU, KAD ŽMONĖS KALBĖTŲ PAPRASTAI. TAI REIŠKIA, KAD KALBĖTŲ TRUMPAIS IR AIŠKIAIS SAKINIAIS. KAD NEVARTOTŲ UŽSIENIETIŠKŲ IR SUDĖTINGŲ ŽODŽIŲ  KAD VIENAS ŽODIS PRASIDĖTŲ IR BAIGTŲSI TOJE PAČIOJE EILUTĖJE. KAD RAIDĖS BŪTŲ DIDELĖS, RYŠKIOS IR PARAŠYTOS ŠVIESIAME FONE.

PAPRASTAI SUPRANTAMOS INFORMACIJOS TRŪKSTA. YPAČ ŽINIOSE, POLITIKŲ DEBATUOSE IR POLITINĖSE PROGRAMOSE. JEIGU ŽINIASKLAIDOS IR POLITIKOS ATSTOVAI NAUDOTŲ LENGVĄ KALBA, ŽMONĖS SU NEGALIA GALĖTŲ VISKĄ SUPRASTI. TADA ŽMONĖS SU NEGALIA TURĖTŲ GALIMYBĘ ĮSITRAUKTI Į VISUOMENINĮ IR POLITINĮ GYVENIMĄ. DABAR POLITIKAI KALBA SUDĖTINGAI, GREITAI IR NESUPRANTAMAI. ŽMONĖMS SU NEGALIA SUNKU SUPRASTI POLITINIUS DEBATUS PER TELEVIZIJĄ. NEĮGALIŲJŲ ORGANIZACIJOS TURĖTŲ KREIPTIS Į POLITIKUS IR PRAŠYTI KALBĖTI LĖTAI, PAPRASTAIS ŽODŽIAIS IR TRUMPAIS SAKINIAIS. SAVO ĮSPŪDŽIAIS APIE KELIONĘ TAIP PAT DALINAMĖS LENGVA KALBA, NES NORIM, KAD VISI MUS SUPRASTŲ.

KĄ SUŽINOJOME APIE KLIENTŲ ATSTOVAVIMĄ

ORGANIZACIJA „SOCIALINĖS PASLAUGOS GYVENIMUI” TURI KLIENTŲ TARYBĄ. JOJE DIRBA IR TURINTYS IR NETURINTYS NEGALIOS ŽMONĖS. KLIENTŲ TARYBA ATLIEKA DAUG SVARBIŲ UŽDUOČIŲ. JIE KALBASI SU KLIENTAIS IR LANKO JUOS NAMUOSE. JIE INFORMUOJA ŽMONES SU NEGALIA APIE JŲ TEISES. JIE PATARIA ŽMONĖMS, KAIP ELGTIS, KAI JŲ TEISĖS PAŽEIDŽIAMOS. JIE PADEDA IŠSPRĘSTI KONFLIKTUS TARP KLIENTO IR JO GYVENAMOSIOS VIETOS. JIE PADEDA ŽMONĖMS MOKYTIS DARBINIŲ ĮGŪDŽIUS IR ĮSIDARBINTI. JEIGU REIKIA, JIE DALYVAUJA KLIENTŲ IR DARBDAVIŲ SUSITIKIMUOSE. JIE IŠKLAUSO IR ATSTOVAUJA SAVO KLIENTŲ NUOMONĘ. NUO ŠEŠIOLIKOS METŲ ORGANIZACIJOS NARIAI GALI RINKTI TARYBOS NARIUS. JIE TAIP PAT GALI BŪTI IŠRINKTI DIRBTI Į TARYBĄ PATYS. BEVEIK VISIEMS TARYBOS NARIAMS SU NEGALIA PADEDA ASMENINIAI ASISTENTAI. LABAI GAILA, KAD JIE UŽ TAI NEGAUNA ATLYGINIMO.  PINIGAI, KURIUOS JIE GAUNA VADINAMI KIŠENPINIGIAIS. JŲ PRAŠYMAS POLITIKAMS YRA SKIRTI DARBUOTOJAMS NORMALIĄ ALGĄ.

KĄ SUŽINOJOME APIE ISPANIJĄ

PASKUTINĘ DIENĄ CHAVIERAS PAPASAKOJO ISTORIJĄ, KAIP DALYVAVO RINKIMUOSE.  CHAVIERAS YRA IŠ ISPANIJOS KATALONIJOS REGIONO. JIS TURI INTELEKTO NEGALIĄ. PRAEITAIS METAIS ISPANIJOJE ŽMONĖS SU INTELEKTO NEGALIA ATGAVO SAVO TEISĘ BALSUOTI RINKIMUOSE. CHAVIERAS SUSIRADO VIENĄ POLITINĘ PARTIJĄ, KURI JAM PATIKO. JIS SUSITIKO SU JOS NARIAIS IR PASAKĖ, KAD NORI BŪTI PARTIJOS NARYS. PARTIJA PRIĖMĖ CHAVIERĄ IR JIS TAPO PARTIJOS NARIU. KAI KATALONIJOJE VYKO VIETOS RINKIMAI, CHAVIERAS JUOSE DALYVAVO KAIP KANDIDATAS Į VALDŽIĄ. DEJA, RINKIMUOSE JIS NELAIMĖJO. BET JIS VISTIEK YRA AKTYVUS PARTIJOS NARYS IR DALYVAUJA ĮVAIRIOSE VEIKLOSE. JIS NORI, KAD ŽMONĖS SU NEGALIA BŪTŲ AKTYVŪS. JIS NORI, KAD VISUR PASAULYJE ŽMONĖS SU INTELEKTO NEGALIA TURĖTŲ TEISĘ BALSUOTI IR BŪTI IŠRINKTI Į VALDŽIĄ. JIS SAKO, KAD POLITINĖS PARTIJOS NETURI UŽMIRŠTI ŽMONIŲ SU NEGALIA.

KĄ VEIKĖME VAKARAIS

PO DIENOS DARBŲ MES PRAMOGAUDAVOME. PIRMĄ VAKARĄ VISI DALYVIAI ĖJO Į MIESTO ROTUŠĘ. TEN GALĖJOME APSIŽVALGYTI PO MIESTO TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĘ IR UŽEITI Į BALKONĄ. PASKUI MŪSŲ LAUKĖ VAKARIENĖ, KURIĄ ORGANIZAVO GRACO MERAS.  PO VAKARIENĖS PASIVAIKŠČIOJOME PO SUTEMUSĮ MIESTĄ. ANTRĄ VAKARĄ ĖJOME Į TURĄ PO MIESTĄ SU GIDE. GIDĖ MUMS APRODĖ SENUS IR NAUJUS MIESTO PASTATUS IR TILTUS. GRACAS YRA LABAI PATOGUS MIESTAS, NES TURI GERUS KELIUS, TRAMVAJŲ, TRAUKINIUS IR UPĘ.

DALINAMĖS KELIOMIS NUOTRAUKOMIS IŠ KELIONĖS.