Išrinkta nauja asociacijos Taryba

Šiais metais baigėsi 4 metų laikotarpiui išrinktos Tarybos kadencija, lapkričio 22 dieną, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Visuotinio susirinkimo metu buvo išrinkta nauja Taryba, kurią sudarys 11 narių. Naujai išrinktos Tarybos nariais tapo Dana Migaliova, Eglė Paulauskienė, Ramunė Lebedyte Undzėnienė, Artūras Melianas, Jūratė Matulaitienė, Eglė Šumskienė, Birutė Viskontienė, Marius Drukteinis, Laima Mikulėnaitė, Roma Dėdynienė, Virginijus Molis. Tarybos pirmininku išrinkta Dana Migaliova.

Pagal Bendrijos „Viltis“ įstatus Tarybą renka Visuotinis narių susirinkimas, kuriame kiekvienas asociacijos narys turi vieną balsą. Taryba yra renkama 4 metų laikotarpiui. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ dėkoja ankstesnės kadencijos Tarybos nariams už atsakingą ir intensyvų darbą asociacijoje bei sveikina naujuosius Tarybos narius.