Konferencija


Inclusion Europe tarptautinė konferencija Lietuvoje

Europe in Action: Kiekvienas gali gyventi prie upės

Konferenciją globoja socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

Registracijos nuoroda

Konferencijos programa

Conference program


Inclusion Europe organizacija įsikūrė 1988 metais kaip atskira organizacija po Inclusion International vėliava. Inclusion International organizacijos veikla prasidėjo Europoje po Antrojo pasaulinio karo, o šiandien vykdoma visame pasaulyje, turint savo atstovus skirtinguose žemynuose. Taip įsikūrė Inclusion Europe organizacija.

Inclusion Europe vienija ir stiprina Europos žemyne esančias organizacijas, vienijančias sutrikusio intelekto asmenis, jų tėvus ir / ar globėjus, specialistus ir savanorius. Pagrindinis tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir sudaryti vienodas galimybes gyventi bendruomenėse, lankyti mokyklas, būti gyvenimo dalyviais, o ne stebėtojais.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, įsikūrusi dar 1989 metais, labai didžiuojasi Inclusion Europe naryste. Per tarptautinių organizacijų tinklus gavome neįkainojamas pamokas, konsultacijas ir įvairiapusę pagalbą iš giminingų organizacijų Europoje, Australijoje, Kanadoje, Amerikoje. Pirmieji „Vilties“ mokytojai buvo Lebenshilfe organizacija iš Vokietijos.

„Šiandien minėdami „Vilties“ veiklos trisdešimtmetį, galime didžiuotis, kad Europe in Action tarptautinę konferenciją kolegos patikėjo organizuoti mums čia, Lietuvoje. Žinoma, tai ne tik didžiulė garbė, bet ir be galo didelės atsakomybės mandatas“, – įsitikinusi organizacijos vadovė Dana Migaliova.

Pasak jos, kartu su Inclusion Europe tarybos nariai ir vykdomuoju direktoriumi Milanu Šverepa buvo ilgai diskutuota, kokia turėtų būti pagrindinė šių metų konferencijos idėja ir kokios temos svarbios visoms 75 organizacijos narėms iš 39 Europos žemyno valstybių. Sutarta, kad svarbu kalbėti apie savarankišką gyvenimą bendruomenėje, vadovaujantis JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsniu.

Visoje Europoje labai daug kalbama apie didelių socialinės globos įstaigų pertvarką, jų atsisakymą, renkantis bendruomenines paslaugas. Lietuvoje taip pat pradėta socialinės globos įstaigų pertvarka. Taigi, pasitarus su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu bei ministerijos komanda nuspręsta, kad ši tema ir mums yra labai aktuali. Lietuvai bus labai svarbu išgirsti kitų valstybių patirtį, pasidalinti, kaip mums sekasi, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus.

Be galo svarbus yra save atstovaujančių organizacijos narių balsas, jų patirtis, jų svajonės. Todėl Lietuvoje veikiančios save atstovaujančios neįgaliųjų žmonių grupės, tarybos ar pavieniai asmenys kartu su asistentais turės unikalią galimybę pasidalinti patirtimi, gerąja praktika, aptarti iškylančias problemas.

Kodėl į konferenciją įtraukta Užupio konstitucijos idėja?

Inclusion Europe vykdomasis direktorius M. Šverepa lankėsi Vilniuje. Jį be galo sudomino Užupio Respublikos idėja ir konstitucija, kuri yra žinoma Europoje. Iškelta idėja, gal žmonės, turintys kitokias galimybes ir kitokį pasaulio supratimą, gali taip pat turėti savo Konstituciją ar galėtų vadovautis Užupio konstitucijos pagrindais ir filosofija visoje Europoje?

„Kartais žmonėms sukuriama dirbtinių kliūčių, o paskui ieškoma būdų kaip jas pašalinti, o tai leidžia jausti savo svarbą. Mums svarbus principas rasti tai, kas vienija žmones, nekabinti etikečių ir kurti bendrą ateitį. Mes grožimės giriomis, pievomis, bet ar pagalvojame, kad tikrasis grožis yra įvairovė: nėra vienodos spalvos ir formų gėlių, vienodų medžių, kaip ir nėra vienodų žmonių. Mokinkimės būti ir gyventi kartu. Tokie skirtingi ir tokie vieningi“, – sako „Vilties“ vadovė D. Migaliova. Konferenciją dalinai finansuoja Europos Sąjunga.