Naujas žurnalo numeris

Mieli žurnalo „Viltis“ skaitytojai, sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!  Parengtas ir atspausdintas paskutinis šių žurnalo „Viltis“ numeris.

Kunigas, jėzuitas  Antanas Saulaitis: <… „Gyvenimas rodo, kad kol kas neišmokome daryti stebuklų – pakeisti pasaulio, išgydyti visų ligų, nugalėti trapiai kūrinijai gręsiančios mirties. Bet nors didingi stebuklai Dievo rankose, kasdieniai – prieinami kiekvienam iš mūsų. Popiežius Pranciškus nepavargsta kartoti, kokia svarbi yra šypsena, malonus žodis, narsi kantrybė klausytis ir išklausyti be priekaištų ar smerkimo.“>

Danos Migaliovos palinkėjimas lengvai suprantama kalba:  

Bendrijos pirmininkė dėkoja visiems rėmėjams ir savanoriams.

Džiaugiasi, kad dirbame visi kartu.

Linki visiems stiprios sveikatos ir saugumo.

Gerbkime ir mylėkime vieni kitus.

Su Šventomis Kalėdoms ir naujais 2022 metais.