Naujas žurnalo „Viltis“ numeris

žurnalas viltis

Štai ir trečiasis, rudeninis, 20-tųjų leidybos metų žurnalo „Viltis“ numeris. Jis pilnas buvusių įvykių, įspūdžių, įvairios informacijos ir protui, ir sielai: Dana Migaliova bendrijos „Viltis“ asociacijos vadovė – „Kas išspręs neįgaliųjų užimtumo ir įsidarbinimo problemą? Galiu pasidžiaugti, kad Neįgaliųjų reikalų departamentas svarsto naujų paslaugų ir pagalbos formų galimybes žmonėms, turintiems psichosocialinę negalią, ir jų šeimoms„.
Loreta Kaletkaitė, bendrijos „Šilutės viltis“ narė – „Šiais metais gerų žmonių dėka dalyvavau „Vilties“ bendrijos stovyklos pirmoje pamainoje „Meninės veiklos dirbtuvės“ Šventojoje„.
Bendrijos informacija:Laikino atokvėpio ir atvejo vadybos paslaugos – reali pagalba šeimai! Bandomasis projektas, lengvinantis šeimų kasdienybę„. Skaitome toliau…


Dana Migaliova, bendrijos „Viltis“ asociacijos vadovė “ Kas išspręs neįgaliųjų užimtumo ir įsidarbinimo problemą? Galiu pasidžiaugti, kad Neįgaliųjų reikalų departamentas svarsto naujų paslaugų ir pagalbos formų galimybes žmonėms, turintiems psichosocialinę negalią, ir jų šeimoms. Labai smagu, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis labai domisi neįgaliųjų reikalais ir imasi spręsti neatidėliotinus klausimus. Daugiau vilčių, kad prasidės teigiami pokyčiai, atsirado po susitikimo su premjeru S. Skverneliu. Aptarėme daug opių klausimų: Neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo eigą, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimą, neįgaliųjų užimtumą ir galimybes įsidarbinti. Šiuo metu veikianti įdarbinimo sistema naudinga tik versliems žmonėms, kurie neįgaliųjų sąskaita gviešiasi padidinti savo kapitalą ir pajamas. Iš sutrikusio intelekto ir psichikos negalią turinčių žmonių praktiškai atimta galimybė dalyvauti darbo rinkoje. Nėra darbo asistentų, trūksta veiksmingų pagalbos formų, kad žmonės, turintys vidutinę ir sunkesnę negalią, galėtų dirbti. Belieka tikėtis, kad po planuojamos reformos profesinė reabilitacija ir socialinės įmonės taps ramsčiu neįgaliesiems ieškant darbo ir dirbant ne tik socialinėse įmonėse, bet atviroje darbo rinkoje. Planuojamas pertvarkas ir pokyčius inicijuoja nemaža grupė Lietuvos Respublikos Seimo narių. Labai smagu, kad vienas iš jų – J. Džiugelis – labai glaudžiai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis, nes iš savo asmeninės patirties žino, su kokiomis kliūtimis gyvenime susiduria neįgalūs žmonės ir jų šeimų nariai.“.

Loreta Kaletkaitė, bendrijos „Šilutės viltis“ narė: “ Šiais metais gerų žmonių dėka dalyvavau „Vilties“ bendrijos stovyklos pirmoje pamainoje „Meninės veiklos dirbtuvės“ Šventojoje. Man tai buvo pirmoji išvyka iš namų. Pirmą kartą Klaipėdos delfinariume pamačiau delfinus ir jų akrobatinius triukus – tai nepakartojamas reginys, kuris ilgam išliks atmintyje. O kokia nuostabi jūra, kai kojos grimzta į kopų smėlį, žvilgsnį traukia šėlstančios bangos, nosį kutena gaivus kvapas. Braidžiau, taškiausi vandenyje ir troškau, kad dienos neskubėtų pralėkti. Per savo trisdešimt devynis gyvenimo metus pirmą kartą taip džiaugiausi gyvenimu…>“,

„Net dvidešimt neįgalių „Vilties“ bendrijos narių, tarp jų ir mums savo laišką atsiuntusi Loreta Kaletkaitė, šią vasarą galėjo džiaugtis vasaros poilsiu prie jūros, tikrąja šio žodžio prasme padovanotu Olandijos fondo „Foundation Lithuania Zeeuwsch Vlaanderen“, kuriam vadovauja ponas Lein de Visser.“

Bendrijos informacija: „Laikino atokvėpio ir atvejo vadybos paslaugos – reali pagalba šeimai! Bandomasis projektas, lengvinantis šeimų kasdienybę „Vilties“ bendrija, įgyvendindama Europos Sąjungos bandomąjį projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, įsipareigojo vienerius metus teikti laikinio atokvėpio paslaugas šiose
vietose: Vilniaus regione („Vilties“ bendrijoje, Kareivių g. 2C, Vilniuje ir Šal­čininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centre, Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkuose); Šiaulių regione (viešojoje įstaigoje Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims, Durpyno g. 10, Kuršėnuose); Utenos regione („Anykščių vilties“ bendrijoje, Gegužės g. 45, Anykščiuose). Atvejo vadybos paslauga – paspirtis šeimai. „Vilties“ bendrija taip pat teikia nemokamą Atvejo vadybos paslaugą šeimoms, auginančioms vaikus su proto ar (ir) psichikos negalia, tai yra padeda organizuoti ir koordinuoti paslaugų gavimą, nuolat jas peržiūrint, nustatant individualius neįgaliojo poreikius ir galimybes, sprendžiant šeimai iškylančias problemas, lengvinant stresą dėl vaiko negalios, užtikrinant visapusišką vaiko raidą, lavėjimą ir ugdymą. Minėta paslauga teikiama šių regionų gyventojams: Vilniaus regione: Vilniaus m., Vilniaus, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės rajonų savivaldybėse. Panevėžio regione: Panevėžio m., Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų savivaldybėse.“.

Dr. Angėlė Čepėnaitė, Mykolo Romerio universiteto lektorė: „Socialinė politika: vien skurdo mažinti nepakanka! JTO Socialinės plėtros tyrimo instituto atlikti tyrimai rodo, kad nevienodos socialinės struktūros ir santykiai daro įtaką visuomenės naudojimuisi savo gamtos ištekliais ir kad socialinė nelygybė ir ekologinės padėties blogėjimas yra glaudžiai susiję. Naujausi šio instituto darbai patvirtino novatoriškų pastangų tuo pat metu spręsti socialinius ir aplinkosaugos klausimus vietos ir nacionaliniu lygmenimis naudą, pavyzdžiui, pasitelkiant socialiai jautrią aplinkos apsaugos politiką, kuri stiprina pažeidžiamų grupių gebė­jimus ir atsparumą…“.