NaujienosUp & Go projektas

Up & Go projektas

Š.m. vasario mėn.  bendrija „Viltis“ organizavo pilotinius  mokymus fizinio lavinimo specialistams ir treneriams. Mokymų programa, kurią sudarė keturi moduliai, skirta fizinio lavinimo mokytojams, treneriams, siekiantiems įgyti žinių ir patirties dirbant  su vaikais ir paaugliais turinčiais Dauno sindromą ir intelekto sutrikimus. Mokymų tikslas buvo  atnaujinti ir papildyti žinias apie vaikų ir paauglių fizinio aktyvumo situaciją;  apie Dauno sindromą ir sutrikusį intelektą,  apie vaikų ir paauglių fizinį...

daugiau

Paslaugos neįgaliesiems

Paslaugos neįgaliesiems

Dalinmes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos paruoštu lankstiniku apie neįgaliesiems teikiamas...

daugiau

Naujas žurnalo numeris

Naujas žurnalo numeris

Į NAUJUOSIUS 2020 METUS SU NAUJOMIS ŠVIESIOMIS VILTIMIS! Štai ir atėjo metas atversti dar vieną mūsų bendravimo puslapį, mieli žurnalo „Viltis“ skaitytojai. Dalykimės ir toliau išgyvenimais, pasiekimais, lūkesčiais. Nebūkime abejingi, nesusvetimėkime, nenusivilkime. Palaikykime vienas kitą optimizmu, turtinkime idėjomis, stiprinkime tikėjimu. Ir kaip sako mūsų žurnalo nuolatinė nepailstanti bendradarbė Silvija Kalkauskienė: „Tebus palaimintos mūsų visų naujos pradžios, viltys ir svajonės“… ŽURNALAS „VILTIS“ KVIEČIA VISUS TOLIAU...

daugiau

Išrinkta nauja asociacijos Taryba

Išrinkta nauja asociacijos Taryba

Šiais metais baigėsi 4 metų laikotarpiui išrinktos Tarybos kadencija, lapkričio 22 dieną, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Visuotinio susirinkimo metu buvo išrinkta nauja Taryba, kurią sudarys 11 narių. Naujai išrinktos Tarybos nariais tapo Dana Migaliova, Eglė Paulauskienė, Ramunė Lebedyte Undzėnienė, Artūras Melianas, Jūratė Matulaitienė, Eglė Šumskienė, Birutė Viskontienė, Marius Drukteinis, Laima Mikulėnaitė, Roma Dėdynienė, Virginijus Molis. Tarybos pirmininku išrinkta Dana Migaliova. Pagal Bendrijos...

daugiau

Up & Go projektas

Up & Go projektas

Rudenėjančio, bet vis dar vasariško ir saulėto rugsėjo pabaigoje, Lietuvos sutrikusio intelekto bendrijos „Viltis“ atstovai dalyvavo Puloje (Kroatija) vykusiame „ Up & Go” Europos sąjungos finansuojamo projekto partnerių susitikime. Dabartiniu metu atsiranda  vis didesnis poreikis plėtoti  mokymo(si)  programas skirtas darbuotojų ir savanorių dirbančių su jaunuoliais, turinčiais Dauno sindromą (DS) ar intelekto sutrikimų. Ypač  aktualios programos, kurios apima šių asmenų fizinį aktyvumą.  Dauno sindromas –...

daugiau

PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS

Visų suinteresuotų asmenų dėmesiui Informuojame, jog 2019 m. lapkričio mėn. 21-22 d. 10 val. vyks Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ visuotinis ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas Susirinkimas vyks adresu Vilniaus lenkų kultūros namuose, Naugarduko g. 76, Vilnius, Lietuvos Respublika. Registracija vyksta paštu regina@viltis.lt DARBOTVARKĖ: Dėl Asociacijos visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.Dėl Asociacijos 2015-2019 m. veiklos ataskaitos.Dėl Asociacijos 2015-2019 m. finansinių...

daugiau

IŠGIRSKITE MŪSŲ BALSUS!

IŠGIRSKITE MŪSŲ BALSUS!

KONFERECIJA AUSTRIJOS MIESTE GRACE KONFERENCIJOS PAVADINIMAS LIETUVIŠKAI REIŠKIA „IŠGIRSKITE MŪSŲ BALSUS!“ ŠI KONFERENCIJA VYKSTA KAS DU METUS. ŠIEMET KONFERENCIJOJE SUSIRINKĘ DALYVIAI KALBĖJO APIE ŽMONIŲ SU NEGALIA DALYVAVIMĄ POLITIKOJE. KONFERENCIJA VYKO TRIS DIENAS. KONFERENCIJĄ RENGIA KELIOS ORGANIZACIJOS. VIENA ORGANIZACIJA SUTRUMPINTAI VADINASI EPSA. EPSA YRA ORGANIZACIJA, KURIAI PRIKLAUSO ŽMONĖS SU INTELEKTO NEGALIA IŠ ĮVAIRIŲ EUROPOS ŠALIŲ. ŠIE ŽMONĖS YRA SAVO PAČIŲ ATSTOVAI. JIE ATSTOVAUJA IR KITUS INTELEKTO NEGALIĄ TURINČIUS ŽMONES....

daugiau

PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS

Visų suinteresuotų asmenų dėmesiui Informuojame, jog 2019 m. lapkričio mėn. 21-22 d. 10 val. vyks Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ visuotinis ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas Susirinkimas vyks adresu Vilniaus lenkų kultūros namuose, Naugarduko g. 76, Vilnius, Lietuvos Respublika. Registracija vyksta paštu regina@viltis.lt DARBOTVARKĖ: Dėl Asociacijos visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.Dėl Asociacijos 2015-2019 m. veiklos ataskaitos.Dėl Asociacijos 2015-2019 m. finansinių...

daugiau

Tyrimo pristatymas

Tyrimo pristatymas

Tyrimo  Feasibility Study for a Child Guarantee apie neįgalius vaikus  ES pristatymas. Ryga, 2019 09 23-24 Trumpa diskusijų apžvalga po pristatyto tyrimo. Svarstymo turinys ir rezultatų aptarimo esmė mūsų supratimas  – „žmonės, kuriais reikia rūpintis“ ar tai  „piliečiai, turintys teises“. ES apie 20 mln.  neįgaliųjų žmonių, iš jų dalis ir auginantys vaikus, gyvena dideliame skurde. Visoje ES  labai  nėra tikslios statistikos apie vaikus, turinčius negalią,  ir tai trukdo vaiko teisių ir gerovės...

daugiau

Sportuokime ir gyvenkime sveikai!

Sportuokime ir gyvenkime sveikai!

Šiemet Bendrija „Viltis“ sėkmingai dalyvavo „NATO CHARITY BAZAAR“  organizacijos projektų konkurse. Šios organizacijosparamos dėka bendrija „Viltis“ įrengė sporto salę, kurioje negalią turintys asmenys gali užsiminėti sportine veikla, gauti  reabilitacijos paslaugas ir aktyviai praleisti  laisvalaikį. „NATO CHARITY BAZAAR“ („NATO labdaros turgus“) –  tai ne pelno siekianti  asociacija, oficialiai įregistruota nuo balandžio 2005 m. Organizacijos tikslai:  organizuoti veiklą ir socialinius...

daugiau