Piešinių konkursas

Kviečiame nepraleisti progos laimėti super prizų!
Piešinių konkursas „Noriu gyventi oriai“

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, vykdydama projektą „ES investicijų vaidmuo gerinant sutrikusio intelekto asmenų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę“, organizuoja kūrybines dirbtuves „Noriu gyventi oriai“, kurių metu neįgalus asmuo, padedant savanoriui/asistentui nupiešia/pagamina piešinį. Piešinys ar kūrinys turi atspindėti temą: Savarankiškas gyvenimas, naujo tipo paslaugos: asmeninio asistento pagalba, atokvėpio paslauga, atvejo vadybos paslauga, įtraukusis ūgdymas ir pan. Asmeninis asistentas, neįgaliajam suprantama kalba paaiškina/primena, pateikia informaciją apie ES investicijų dėka atsiradusias /atsirandančias naujo tipo paslaugas, kuriomis jis (neįgalusis) gali/galės naudotis. Asistentas padeda proto negalią turinčiam asmeniui apsispręsti, kokios pagalbos jam reikia. Galbūt jam reikia asistento, kuris palydės jį į kiną ar darbą? Galbūt jis norėtų, kad jo šeima pailsėtų atokvėpio tarnyboje, o gal jis norėtų mokytis kartu su kitais bendrojo ugdymo įstaigoje, profesinėje mokykloje ir pan. Visa tai turėtų atsispindėti kūrinyje – piešinyje. Dalyvauti gali tiek suaugę, tiek vaikai visoje Lietuvoje. Darbui reikalingas priemones parūpinsime mes. Kviečiame neįgaliųjų organizacijas dalyvauti piešinių konkurse! Ką reikia daryti?

1. Atsiųsti poreikį el.paštu jurgita.iksc@viltis.lt – t.y. kiek neįgaliųjų ir kiek asmeninių asistentų/savanorių planuoja dalyvauti konkurse. Iš vienos savivaldybės gali dalyvauti ne daugiau kaip 5 komandos (1 komanda = 1 neįgalus+1 asm. asistentas+1 piešinys);

2. Asmeninių asistentų prašysime pasirašyti savanoriškos veiklos sutartį (prikabinta). Asmeniniais asistentais gali būti centruose dirbantys specialistai, šeimos nariai, draugai ir pan. Sutartis (užpildytus, su parašais skenuotus) atsiųsti kartu su poreikiu.

3. Parašyti man kokių maždaug priemonių (dažų, pieštukų, popieriaus ar pan.) Jums reikės kūriniui/piešiniui. Visas reikalingas priemones mes atsiųsime.

4. Nupiešti piešinį/kūrinį Jūs turėtumėte kai tik iš Jūsų gausiu poreikį ir Jūs gausite Jums reikalingas priemones iki šių metų rugpjūčio 30 dienos. Nedelskite, laiko užtrunka su priemonių pristatymu.

5. Atsiųsti mums piešinius adresu Kareivių g.2c, Vilnius, Bendrijai „Viltis“

6. Rugsėjo 24 d. bus skelbiami nugalėtojai. 10 – tyje regionų (60 – tyje savivaldybių) atrinksime 10 pačių inovatiškiausių, gražiausių, labiausiai temą atitinkančius, mieliausius piešinius. Nugalėtojų laukia nuostabūs prizai!

Kas gi bus daroma su laimėjusiais piešiniais?

Piešinių pagalba, bus kuriamas 5 min. video klipas, kuriame bus rodoma ir kalbama apie tai, kokios naujo tipo paslaugos yra/bus teikiamos neįgaliesiems ir jų artimiesiems bei jų būtinybė. Perteikiama ir formuojamos teigiamos visuomenės nuostatos, kad specialiųjų poreikių turintiems žmonėms reikalinga judėjimo, bendravimo, mokymosi, savitvarkos, socializacijos pagalba, kurios dėka jie galėtų visuomenėje ir savo gyvenime jaustis patogiai ir būti tokiais pat svarbiais kaip ir bet kuris kitas visuomenės narys. Vaizdo klipas bus platinamas internetinėse savivaldybių svetainėse, bendrijos „Viltis“ tinklapyje, socialiniuose tinklapiuose ir pan.

Dėl išsamesnės informacijos, klausimų, prašome kreiptis tel.: 867213179 arba rašykite el.paštu: jurgita.iksc@viltis.lt