PRANEŠIMAS

Visų suinteresuotų asmenų dėmesiui

Informuojame, jog 2019 m. lapkričio mėn. 21-22 d. 10 val. vyks Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ visuotinis ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas

Susirinkimas vyks adresu Vilniaus lenkų kultūros namuose, Naugarduko g. 76, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Registracija vyksta paštu regina@viltis.lt

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Asociacijos visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.
  2. Dėl Asociacijos 2015-2019 m. veiklos ataskaitos.
  3. Dėl Asociacijos 2015-2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio-revizijos komisijos akto (finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, balansas, finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis ir patikslinimo raštas)
  4. Dėl Asociacijos įstatų 1.4., 2.1., 2.4.3., 2.4.4.  straipsnių pakeitimų patvirtinimo.
  5. Dėl kolegialaus valdymo organo – Tarybos – narių rinkimo.
  6. Dėl Revizijos komisijos narių rinkimo.
  7. Dėl įgaliojimų suteikimo.
  8. Einamieji ir kiti klausimai.

PRIEDAI: