Rėmimas


Balionai!

Surinkta parama bus skirta finansiškai sunkiai besiverčiančių šeimų, auginančių sutrikusio intelekto asmenis, stovyklos kelialapiams padengti, užimtumo bei laisvalaikio, taip pat gydymo ir higienos priemonėms įsigyti.

Apie organizaciją. Visuomeninė organizacija – bendrija „Viltis“ – aktyvi valstybinės Neįgaliųjų socialinės integracijos programos vykdytoja. 53 asocijuotieji organizacijos nariai vienija virš 11 tūkstančių sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų ar globėjų. Įgyvendinami projektai ir teikiamos paslaugos skirtos ne tik bendrijos nariams, bet ir visos Lietuvos sutrikusios raidos žmonėms, jų šeimoms bei globėjams. Bendrijos “Viltis” vizija – būti pagrindiniu veiksniu, užtikrinančiu sutrikusio intelekto žmonių lygiateisį ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime, atstovauti šių žmonių ir jų šeimų interesus visuose lygmenyse bei ginti jų pilietines,socialines ir žmogaus teises. Daugiau informacijos apie organizaciją ir vykdomas veiklas čia.