Stovykla


Kaip vasarą reikia ruoštis žiemai, taip ir žiemą – vasarai.  Todėl skubame pranešti, kad šiemet   stovykla vyks liepos 16-27 dienomis Lietuvos pajūryje.

Bendrija „Viltis“ jau 29-tą kartą organizuos Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklą šeimų reabilitacijai ir tarpusavio draugystės santykių palaikymui.

Nors vasaros stovyklų Lietuvoje skirtų negalią turintiems asmenims kasmet vis daugėja, tačiau intelekto negalios žmonės ir čia neturi galimybių dalyvauti, jau vien todėl, kad stovyklų programa nėra pritaikyta būtent iš šios negalios kylantiems specialiesiems poreikiams. Stovykla skirta sutrikusio intelekto asmenims bei jų šeimos nariams ar kitiems teisėtiems globėjams. Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla, kaip daugiametės darbo patirties rezultatą, turi veiklos programą, kuri apjungia ir ugdo intelekto negalios asmenų savarankiškumo, kūrybiškumo, saviraiškos, sveikos gyvensenos, savitvarkos ir kitus savarankiškam gyvenimui būtinus įgūdžius. Visos veiklos stovykloje bus vykdomos laikantis pagrindinio  socialinės integracijos principo – visiems stovyklos dalyviams sukurti vienodas sąlygas, dalyvauti bet kokioje veikloje.  Stovykloje taip pat vyks nenutrūkstama socializacija ir socialinė integracija.

Taip pat bus laikomasi laikinojo atokvėpio principo, kuomet  intelekto negalią turintiems asmenims bus sudarytos visos sąlygos įgūdžių ugdymui, o jų šeimos nariai savo laisvą laiką skirs poilsiui, organizuojamoms savitarpio paramos grupėms, psichologinės pagalbos grupėms (neįgaliųjų sveikiesiems broliams ir seserims, tėvams/globėjams).

Stovyklos dalyviams iki birželio 15 d. reikia užpildyti ir atsiųsti prašymą, dalyvio anketą, galiojančio neįgaliojo pažymėjimo kopiją bei vieną iš rekomendacijų.

Norintiems savanoriauti stovykloje reikėtų užpildyti savanorio anketą (jei asmuo nėra pilnametis, tuomet reikėtų raštiško laisvos formos vieno iš tėvų sutikimo).

Stovyklos dalyvio anketa Atrankos į stovyklą kriterijaiDalyvio prašymasSavanorio anketaPaaukoti gali kiekvienas. Padovanokite atokvėpį sutrikusio intelekto asmenims ir jų šeimoms! Daugiau informacijos apie mūsų projektą galite rasti čia arba tiesiog paspaudę ant žemiau pateiktos aukok.lt portalo nuorodos. Jūsų visų parama mums yra be galo svarbi!