Susitikimas Šakiuose

Pagaliau Šakiuose, birželio pirmą dieną įvyko, dėl karantino apribojimų vis atidėliojamas, pirmasis šių metų susitikimas-diskusija „Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę“ (JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 str.).

Nuolat kintanti informacinė aplinka yra neprieinama sutrikusio intelekto žmonėms.  ES skiria nemažai lėšų Lietuvos socialinei gerovei, bet dėl informacijos bei bendruomenių aktyvumo stokos, lėšos atitenka kitoms socialinėms sritims. Sutrikusio intelekto asmenys praranda galimybę gauti pagalbą bendruomenėje. Daug kalbama apie lygiateisiškumo principą, bet sutrikusio intelekto asmenų atveju šio principo veikimo mechanizmas labai stringa. Yra susiformavęs stereotipas, kad sutrikusio intelekto asmenys turėtų daryti tą patį, ką ir žmonės neturintys negalios, o ne sudaryti jiems sąlygas patogiai ir oriai gyventi su savo negalia visuomenėje.

Siekiant keisti nusistovėjusius stereotipus, formuoti tinkamą visuomenės požiūrį, bendrijos “Viltis”  2020 metų projekto veiklų įgyvendinimo plane numatyta 10 mokomųjų susitikimų-diskusijų dešimtyje savivaldybių.

Pirmasis toks susitikimas-diskusija įvyko birželio pirmą dieną, Šakiuose. Buvo kviečiami Marijampolės apskrities (dalyvavo Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, Šakių ir Vilkaviškio rajonų, Kalvarijos ir Marijampolės) savivaldybėse gyvenantys asmenys, turintys proto negalią, jų tėvais ir globėjais, „Vilties“ asocijuotų narių pirmininkai, įstaigų vadovai, specialistai, savivaldybės atstovai.  Diskusiją vedė ir supažindino su nevyriausybinio sektoriaus ir šalies vyriausybės, SADM, Neįgaliųjų reikalų departamento esamas ir būsimas veiklas, siekiant įgyvendinti bei užtikrinti JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 str. , bendrijos „Viltis“ asociacijos vadovė Dana Migaliova, jai talkino bendrijos programų vykdytojai, bendrijos teisininkas.

Tikimės, kad diskusija padidins sutrikusio intelekto asmenų tėvų/ globėjų  teisinį suvokimą – galimybes naudotis veikiančiais teisės aktais, supažindino juos su kitų įstaigų gerąją patirtimi, pagilins visuomenės suvokimą, kad sutrikusio intelekto asmenys yra pilnaverčiai visuomenės nariai, kad jiems būtinos kompleksines bendruomenines paslaugas. Ir kaip pasakė Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis: „Žmogus turi turėti ir vykdyti savo pareigas dėl kito žmogaus“.