Tyrimas

Tyrimas atliktas projekto „Įgalinimas moterų, turinčių sutrikusio intelektą“

Tyrimo atliko Eglė Šumskienė VU filosofijos fakulteto socialinio darbo katedros Docentė dr. ir VU studentė Miglė Baltrūnaitė

Projektas vykdomas kartu su kitų valstybių partneriais iš Austirjos, Kroatijos ir Italijos nuo š.m. kovo mėnesio.

Projekto organizatoriaus  „Inclusion Europe“ tikslas – atskleisti moterų, turinčių intelekto sutrikimus,  institucinės prievartos patirtis.

Prašome susipažinti su tyrimo rezultatais:

Stovyklos metų ketiname organizuoti susitikimą su asociacijos nariais ir aptarti esamą padėtį Lietuvoje šiuo klausimu.

Bendrijos „Viltis“ informacija