Up & Go projektas

Rudenėjančio, bet vis dar vasariško ir saulėto rugsėjo pabaigoje, Lietuvos sutrikusio intelekto bendrijos „Viltis“ atstovai dalyvavo Puloje (Kroatija) vykusiame „ Up & Go” Europos sąjungos finansuojamo projekto partnerių susitikime.

Dabartiniu metu atsiranda  vis didesnis poreikis plėtoti  mokymo(si)  programas skirtas darbuotojų ir savanorių dirbančių su jaunuoliais, turinčiais Dauno sindromą (DS) ar intelekto sutrikimų. Ypač  aktualios programos, kurios apima šių asmenų fizinį aktyvumą.  Dauno sindromas – tai  bendra mokymosi negalia ir pasireiškia maždaug 1 iš 700 gimusiųjų. Tai būklė, o ne liga, kurią galimą išgydyti, todėl reikalinga skatinti intervencijas, kurios ragintų šių asmenų savarankiškumą, socialinę įtrauktį, fizinį ir psichinį vystymąsi.

Šios partnerystės bendradarbiavimo tikslas – sukurti funkcionalų  ir tęstinį mokymo(si) ir specialistų rengimo paketą organizacijoms, kurios dirba ar esti suinteresuotos dirbti su asmenimis, turinčiais Dauno sindromą ar intelekto sutrikimus. Organizacijos įgijusios šių žinių,  padidins asmenų, turinčių Dauno sindromą   ar   intelekto sutrikimų, galimybes dalyvauti sportinėje veikloje ir  tuo pačiu prisidės prie geresnės šių asmenų  integracijos į mūsų Europos visuomenę.

Susitikimas Puloje vyko projekto partnerio Ivica Butorac įkurtame ir vadovaujamame Dauno sindromo reabilitacijos centre.   Pirmosios dienos susitikimo programoje pristatyta Švedijos partnerių (Martin Persson, Ann-Christine Sollerhed ir Gerth Hedov) iš Kristianstad universiteto suformuota keturių modulių ugdymo programa. Ji skirta plėtoti sporto specialistų kompetenciją dirbant su jaunimu turinčiu Dauno sindromą ir kitus intelekto sutrikimus.

Dar tik įsibėgėjus darbo rytui, kai atstovaujančių projekto šalių partnerių akyse ir veiduose vis dar tvyrojo kelionės nuovargis, netikėtai pro duris įžengė du nuostabūs, nuoširdumu ir šiluma spinduliuojantys jaunuoliai su pačių pagaminta kava. Maloniai nustebinti šio centro idėjos ir iniciatyvos plėtoti jaunuolių su Dauno sindromu įdarbinimo galimybes ir, žinoma, be priekaištų pagaminta kava, pozityviai nusiteikę įsitraukėme į numatytus dienos darbus. Ilgų diskusijų metu, apsupti jau minėtų jaunuolių rūpesčiu, Rumunijos, Kroatijos, Norvegijos ir Lietuvos partneriai pateikė įdomių įžvalgų ir idėjų dėl modulių tobulinimo ir praktiškesnių žinių perteikimo būdų. Tad tikėtina, kad šios dienos susitikimo rezultatas – ne tik patobulinta modulių programa, bet ir kiekvieno mūsų viduje sustiprinta jausena dėl teigiamos praktinės inkliuzijos įgyvendinimo reikšmės ir svarbos kuriant darnią pasaulio ir šalies visuomenę, miestelio ar kaimo bendruomenę.

Partnerių susitikimas sukėlė didelį žurnalistų susidomėjimą. Dauno Syndromo Centro direktorius ir įkūrėjas Ivica Butorac papasakojo apie  centro veiklą ir pristatė Up & Go projekto tikslus.

Lepinami kroatiško gamtovaizdžio, saulės ir šilumos sekančią dieną susirinkome atlikti antrojo susitikimo programoje numatytus darbus. Šią dieną Dauno sindromo reabilitacijos centro vadovas Ivica Butorac plačiau supažindino su centro vykdoma veikla. Turėjome galimybę stebėti, kokios ir kaip teikiamos paslaugos vaikams su Dauno sindromu, išgirsti specialistų nuomonę, patyrimus bei pabendrauti su pačiais vaikais. Po šios neįkainojamos patirties – ekskursijos po Dauno sindromo reabilitacijos centrą – grįžome prie likusių dienos darbų. Apžvelgėme mokslinio straipsnio galutinę versiją ir jos publikavimo galimybes, sukonkretinome pirmosios dienos siūlymus dėl modulių tobulinimo, aptarę sekančius darbus, pilni įspūdžių ir malonaus nuovargio atsisveikinome. Sekančio susitikimas vyks jau mūsų gimtojoje Lietuvoje, Vilniuje, 2020 m. vasario 24 d.

Projekto dalyvė Dovilė Selickaitė