Vykdomi projektai


Regioninės programos ir projektai

  • 2013 metai
    2013 M. PERIODINIŲ LEIDINIŲ NEĮGALIESIEMS LEIDYBOS IR PLATINIMO FINANSAVIMO PROJEKTO PARAIŠKA
  • 2014 metai
    Periodinių leidinių santrauka1994-1997 metais, buvo leidžiamas šiandieninio ketvirtinio žurnalo pirmtakas – informacinis leidinukas, daugintas kopijavimo aparatu (tiražas – 200 egz., formatas – A4, apimtis – 4 psl.). 1997-2013 metais minėtas leidinukas išaugo į ketvirtinį žurnalą „Viltis“. Dalis žurnale publikuojamos medžiagos pateikiama Europos Sąjungos standartus atitinkančia lengvai suprantama ir skaitoma kalba (ang. Easy-to-read). Žurnalo tiražas – 3000-4000 egz., formatas – A4, apimtis – 28-36 psl.

 

Nacionalinės programos ir projektai

  • 2013 metai
  • 2014 metai
  • 2015 metai
  • 2016 metai

 

Tarptautinės programos ir projektai

Laikinojo atokvėpio tarnyba (LAT)