Projekto „Proto negalią turintys jaunuoliai: Europos mokymosi partnerystė siekiant sukurti naują požiūrį į šeimą“ ataskaita

2015-09-11

2015 m. liepos 31 d. pasibaigė partnerystės projektas „Proto negalią turintys jaunuoliai: Europos mokymosi partnerystė siekiant sukurti naują požiūrį į šeimą“ (Young Adults with Intellectual Disability: an European ‘compass” for a new approach to their family). Tai Grundvig mokymosi visą gyvenimą programos 2007-2013 m. sukurtas projektas, kuris prasidėjo pastebėjus, jog tapsmo suaugusiuoju periodas yra kritinis etapas, darantis įtaką proto negalią turinčių žmonių ir jų šeimų gyvenimams, stumiantis juos į vis didesnę socialinę atskirtį.

 Daugelyje Europos šalių proto negalią turintys asmenys, pasiekę brandos amžių, ima justi paslaugų stygių. Dėl šios priežasties YAID projektas sutelkė grupę organizacijų iš Italijos, Kroatijos, Škotijos ir Lietuvos su tikslu tarptautiniu mąstu identifikuoti problemas, su kuriomis susiduria proto negalią turintys januoliai ir jų šeimos nariai.

Galutinis projekto tikslas yra nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų kuriami efektyvūs projektai ir paslaugos proto negalią turintiems jaunuoliams ir jų šeimos nariams. Šie kriterijai skirti visoms neįgaliųjų organizacijoms, vykdančioms projektus ir paslaugas šeimoms, kuriose gyvena proto negalią turintys jaunuoliai.