2010 metų bendrijos "Viltis" rėmėjai

„VILTIES“ BENDRIJĄ 2010 M. RĖMĖ

• Lietuvos Respublikos Vyriausybė
• Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
• Švietimo ir mokslo ministerija
• Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

• Europos Bendrija
• Europos sąjungos struktūriniai fondai
• Karališkoji Nyderlandų ambasada
• Didžiosios Britanijos ambasada
• Belgijos karalystės ambasada
• Nyderlandų ambasada
• Švedijos ambasada
• Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai Rytų ir Centrinei Europai

• Inclusion Europe
• Open SOCIETY Institute Mental Disability Advocacy Foundation
• ENABLE
• NVO „BelaPDIiMI“ (Baltarusija)

• Kanados lietuvių fondas (KLF)
• Amerikos lietuvių paramos-labdaros fondas „Lithuanian Mercy Lift“
• Našlaičių globos komitetas ‚Saulutė“ prie Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Čikagoje
• Prisikėlimo parapijos taryba (Torontas)

• Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
• A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų talka Lietuvos švietimui)

• Vilniaus miesto vaikų ugdymo centras „Viltis“
• VUVL filialo Vaiko raidos centras
• Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija
• Atviros visuomenės instituto „Pagalbos fondas“ Lietuvoje (PFL) (administruoja VšĮ „OSFL projektai“)

• UAB „Darbas“
• UAB „Laiko spalvos“
• UAB „PENKI KONTINENTAI“
• UAB “Gindera”
• UAB „tradeMAX“/LpromodLT/
• UAB „Lpp“ parduotuvė „Reserved“

• Giedrė Baškytė
• Segiejus Uzėla
• Tomas Grigonis
• Ana Tursienė
• Dmitrij Popov

• Geros valios žmonės ir savanoriai