D.U.K

Kas tai yra Laikinojo atokvėpio tarnyba (LAT), jo turinys ir tikslai?

Laikinojo atokvėpio tarnyba (LAT), arba trumpalaikė socialinė globa, teikia trumpalaikes paslaugas protinę negalią turinčio asmens šeimai ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, mokymosi ar kt.) laikinai ar darbo savaitę negali prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa.

LAT yra įprastos daugelyje Europos ir pasaulio valstybių. Visa pagalba organizuojama taip, kad asmenys, kurių intelektas sutrikęs, galėtų gyventi šeimose, tėvams ar globėjams nereikėtų ieškoti pagalbos didelėse socialinės globos institucijose.

Reikalui esant, laikinojo atokvėpio specialistai ateina padėti šeimai į namus. Pavyzdžiui, vakarais prižiūri jį, kol tėvai veda kitus vaikus į būrelius ar ruošia su jais pamokas; savaitgaliais, kai šeima nori išvažiuoti aktyviai pailsėti, o neįgaliam vaikui tai per sunku, ir pan.

Kodėl reikalinga LAT?

Dažniausiai šeimos su meile ir atida rūpinasi neįgaliaisiais, suteikdami jiems galimybę augti ir gyventi su artimais žmonėmis, dalyvauti bendruomenės gyvenime. Tačiau tokioms šeimoms, besirūpinančioms asmeniu su intelekto negalia, dažnai kyla fizinių, emocinių ir finansinių problemų, jeigu nėra suteikiama veiksminga pagalba iš šalies. Laikinojo atokvėpio tarnybų teikiama trumpalaikės neįgalaus asmens priežiūros paslauga padeda pagerinti šeimos tarpusavio santykius ir suteikia galimybę šeimoms gyventi kokybiškesnį pilnavertišką gyvenimą.

Dažnas atvejis, kuomet neįgalųjį asmenį prižiūri vienas iš tėvų. Todėl galimybė jam susitvarkyti asmeninius darbo, sveikatos reikalus ar tiesiog retkarčiais pailsėti bei atitrūkti nuo kasdienės rutinos padeda stabilizuoti bendrą emocinį foną namuose.

Kokius dokumentus reikia pristatyti šeimai ar globėjams, norint protinę negalią turintį asmenį patikėti LAT?

Dokumentai

Kokią informaciją neįgaliojo artimieji privalo pranešti LAT darbuotojams?

LAT darbuotojus būtina informuoti apie neįgaliojo priežiūros, medikamentų vartojimo, maitinimo, miego, poilsio, sveikatos sutrikimų (pavyzdžiui, priepuolių) ir kitus elgesio ypatumus. Tai padės užtikrinti saugią asmens su negalia priežiūrą.

Kur teikiama LAT paslauga?

LAT paslauga gali būti teikiama neįgaliojo namuose arba specialioje tam pritaikytoje įstaigoje. Remiantis užsienio praktika, LAT paslaugoms teikti pasirenkamos patalpos, suteikiančios maksimalų komfortą ir namų „pojūtį“, taip pat atsižvelgiant į visus saugumo reikalavimus.