Europinės kokybės sertifikatas


Socialinių paslaugų kokybę įrodo europinės kokybės sertifikatas

Viešosios įstaigos „Vilties Akimirka“ atstovams socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis oficialiai įteikė sertifikatą, patvirtinantį, kad šios organizacijos teikiamos paslaugos atitinka visus „EQUASS Assurance“ kriterijus. Kaip pabrėžė ministras, VšĮ „Vilties Akimirka“ yra vienintelė nevyriausybinė organizacija iš 19 socialines paslaugas teikiančių įstaigų, šiais metais gavusių šį sertifikatą.

„Šis sertifikatas yra pripažinimas ir įrodymas, kad mūsų teikiamos socialinės paslaugos atitinka „EQUASS Assurance Certification“ pripažinimo lygį. Ateityje planuojame toliau tobulėti ir gerinti socialinių paslaugų kokybę siekiant, kad mūsų įstaigos vizija – „Net ir sunkiausia negalia ne kliūtis būti laimingam“ – nuolat būtų įgyvendinta ir užtikrinta, – sako VšĮ „Vilties Akimirka“ direktorė Jūratė Matulaitienė.

Sertifikatas gautas po to, kai „Vilties Akimirka“ 2017 metais ėmėsi įgyvendinti projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, kurio tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Pasak J. Matulaitienės, dalyvaudama šiame projekte, organizacija galėjo įvertinti, kaip teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės standartus ir tikslingai susiplanuoti visus procesus, atsakingai įvertinant vieną svarbiausių – žmogiškąjį – faktorių.

„Mums teko suburti EQUASS diegimo įstaigoje komandą, kurią sudarė lankytojai ir jų tėvai bei personalas. Buvo sudarytas diegimo planas, kuriam įgyvendinti prireikė visų darbuotojų pagalbos. Per visus metus dalyvauta įvairiuose mokymuose, susijusiuose su EQUASS kokybės diegimu“, – pasakoja „Vilties Akimirka“ vadovė. Bene didžiausiu iššūkiu J. Matulaitienė įvardina darbą su darbuotojais, kad jie suvoktų „EQUASS“ kokybės sistemos pridėtinę vertę ir naudą kasdieniame darbe.

„Vilties Akimirkos“ direktorę papildo kolega projektų vadovas Andrius Šleivys: „Nuolat vyko mokymosi, ieškojimų ir tobulėjimo procesas, organizuota daug vidinių mokymų įstaigoje, siekiant supažindinti ir įtraukti lankytojus, jų tėvus bei personalą į įstaigos paslaugų planavimą, teikimą ir kūrimą. Metų pabaigoje vyko bandomasis vidaus auditas, kurio metu gautos rekomendacijos tolimesniam tobulėjimui. Atsižvelgus į jas, buvo ruošiamasi galutiniam išoriniam auditui, kuris sėkmingai įvyko š. m. kovo 7, 8 dienomis.“

Pasak „Vilties Akimirka“ atstovų, gavusi sertifikatą organizacija ir toliau aktyviai bendradarbiaus su kitomis socialinėmis įstaigomis. „Esant reikalui mielai padėsime ir pasidalinsime savo patirtimi“, – tvirtina J. Matulaitienė.

Sertifikatas galios trejus metus. Siekiant išlaikyti pripažinimą, po 12 ir 24 metų bus teikiamos pažangos ataskaitos.

APIE EQUASS

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra Europos reabilitacijos platformos iniciatyva. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos.

EQUASS siūlo socialinių paslaugų kokybės pripažinimo ir sertifikavimo programas. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmeniu. Tad jos vartotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims gali įrodyti, kad teikia kokybiškas paslaugas.

2018 m. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (Socialinės apsaugos komitetas, 2010 m.). EQUASS sistema yra pritaikyta socialiniam sektoriui ir siūlo visapusišką požiūrį, grindžiamą specifiniais kokybės kriterijais, veiklos efektyvumo rodikliais, aiškiu išorės vertinimu ir audito procedūromis.