Mūsų misija - atstovauti sutrikusio intelekto asmenų ir jų šeimos interesus bei ginti jų socialines ir pilietines teises.
Rėmimas
Balionai!

Surinkta parama bus skirta finansiškai sunkiai besiverčiančių šeimų, auginančių sutrikusio intelekto asmenis, stovyklos kelialapiams padengti, užimtumo bei laisvalaikio, taip pat gydymo ir higienos priemonėms įsigyti.


daugiau
ES investicijos

Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Trakų rajone. Projekto tikslas: įkurti grupinio gyvenimo namus teikiant apgyvendinimo paslaugą ir sudarant sąlygas gauti individualius poreikius atitinkančius bendruomenines paslaugas proto ir/ar psichinę negalią turintiems suagusiems asmenims.


daugiau
Savanorystė

2021 metais Bendrija „Viltis“ kviečia visus geros valios žmones savo idėjomis, įsitraukimu, konkrečiais darbais prisidėti prie organizacijoje vykdymų veiklų. Būk savanoris – keisk pasaulį!


daugiau